<< Spory i negocjacje

Spory gospodarcze

Obsługa prawna sporów pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą stanowi jeden z podstawowych obszarów działalności Kancelarii. Od początku działalności SDO Legal zapewnia kompleksowe doradztwo dla przedsiębiorców w zakresie sporów gospodarczych zarówno na etapie przedsądowym, jak i sądowym w szczególności w zakresie reprezentacji w toku postępowania sądowego.

SDO Legal jest kancelarią pierwszego wyboru dla klientów gospodarczych. Zapewniamy wsparcie przedsiębiorcom w prowadzeniu negocjacji i sporów sądowych na każdym etapie. Dla prawników SDO Legal złożenie pozwu nie jest początkiem sporu, a półmetkiem. Prowadzenie sporu rozpoczyna się często jeszcze przed formalnym podjęciem negocjacji. Na tym etapie zbierane są informacje pozwalające na ocenę problemu, z którym mierzy się Klient i wybranie optymalnego modelu jego rozwiązania.

Prowadzenie negocjacji często pozwala uniknąć długiego i kosztownego sporu sądowego. Warto się na nie udać z profesjonalnym pełnomocnikiem, który zadba by ewentualne porozumienie uwzględniało istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy kwestie. W takim przypadku prawnicy SDO Legal dbają również o to by nie wyjawiać w toku negocjacji istotnych informacji, które nie są niezbędne do osiągnięcia porozumienia.

Jednak negocjacje nie zawsze pozwalają na osiągnięcie oczekiwanego skutku. W takim przypadku pozostaje wdanie się w spór sądowy. Prawnicy SDO Legal zapewniają wsparcie na każdym etapie postępowania sądowego: ustalając strategię procesową, przygotowując Klienta do przesłuchania oraz oczywiście reprezentując Klienta przed sądami.

Warto pamiętać, że dzisiaj spory gospodarcze to nie tylko te wynikające z umowy sprzedaży. Bardzo często uzyskanie pozytywnego rozstrzygnięcia wymaga specjalistycznej wiedzy z różnych obszarów prawa takich jak prawo własności intelektualnej, zwalczanie nieuczciwej konkurencji, prawo upadłościowe czy handlowe. Dlatego w skład zespołów procesowych SDO Legal wchodzą specjaliści z danej branży będącej przedmiotem postępowania. Nasze doświadczenie zapewnia ekspercką wiedzę, którą wykorzystujemy w czasie sporu sądowego.

W ramach praktyki sporów gospodarczych obsługujemy także spory korporacyjne, rozstrzygające konflikty między wspólnikami czy akcjonariuszami. Są to m.in. postępowania dotyczące stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwał, postępowania dotyczące naruszenia zobowiązań przez wspólników, sprawy o wyłączenie wspólnika lub rozwiązanie spółki. Prowadzimy również postępowania związane z naprawieniem szkody wyrządzonej spółce. W tego rodzaju sporach szczególnie cenne jest doświadczenie zdobyte dzięki setkom godzin prowadzonych negocjacji i mediacji, bowiem znaczna część tego rodzaju spraw możliwa jest do rozwiązania w ramach ugody zawartej pomiędzy uczestnikami sporu.

Spór nie zaczyna się od złożenia pozwu. To już połowa drogi.

Co robimy w ramach usługi?

  • o zapłatę wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej, związane z takimi czynnościami jak np. sprzedaż towarów lub usług,
  • z obszaru prawa własności intelektualnej, w tym naruszenie autorskich praw majątkowych,
  • dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji takie jak nieuczciwa reklama, wprowadzające w błąd oznaczenie produktów lub usług czy kopiowanie produktów,
  • korporacyjne związane z roszczeniami pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami, w tym dotyczące uchylenia lub nieważności uchwał oraz postępowania o wyłączenie wspólnika.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Klient Biznesowy

Spory i negocjacje

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg