<< Spory i negocjacje

Spory administracyjne

Spory administracyjne to część niezwykle rozbudowanej gałęzi prawa, która reguluje stosunku prawne pomiędzy podmiotem prywatnym (obywatelem, ale też przedsiębiorstwem) a podmiotem publicznym.

Ponieważ zapewniamy stałą obsługę prawną dla licznych podmiotów publicznych takich jak jednostki samorządu terytorialnego, podmioty lecznicze czy szkoły wyższe posiadamy unikalne doświadczenie w zakresie reprezentowania klientów przed organami administracji publicznej a także przed sądami administracyjnymi.

Doskonale znamy procedury administracyjne. Wiemy na co zwrócić uwagę, jakie zagadnienia mogą być pominięte przez organ administracyjny. Dzięki naszemu doświadczeniu możemy skutecznie reprezentować klientów na każdym etapie postępowania administracyjnego. Postępowanie administracyjne toczy się przede wszystkim przed organem: może to być prezydent miasta, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych czy rektor uczelni wyższej. Ważne jest by już na tym etapie postępowanie było prawidłowo prowadzone, a osoba, które dotyczy miała zapewnioną realizację swoich praw.

Dobrze dobrane argumenty potrafią przyczynić się do pozytywnego rozpoznania sprawy jeszcze przed organem administracji publicznej, nawet jeżeli konieczne jest złożenie odwołania. Jeżeli jednak organ błędnie nie podziela przedstawione stanowiska konieczne może być prowadzenie sporu przed sądem administracyjnym: najpierw Wojewódzkim Sądem Administracyjnym, a gdy okaże się to konieczne także przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Skupiamy się przede wszystkim na takich obszarach jak:

 • prawo zamówień publicznych,
 • prawo budowlanego,
 • prawo wodnego,
 • zagospodarowanie przestrzenne i gospodarka nieruchomościami,
 • prawo ochrony środowiska,
 • prawo imigracyjnego,
 • prawo oświatowe i szkolnictwa wyższego.

Rzetelne prowadzenie sporu administracyjnego wymaga jednak nie tylko znajomości procedur, ale także wiedzy merytorycznej z danego obszaru prawa. To właśnie zapewnia zespół SDO Legal. Zapewniamy wsparcie w prowadzeniu postępowania administracyjnego na każdym jego etapie oraz pomagamy w sporządzaniu wniosków, skarg oraz skarg kasacyjnych, odwołań oraz zażaleń.

Zapewniamy pomoc w starciu z biurokracją.

Co robimy w ramach usługi?

 • dotyczące udzielenia dostępu do informacji publicznej,
 • dotyczące obsługi procesu inwestycyjnego w ramach prawa budowlanego,
 • dotyczące legalności zatrudnienia cudzoziemców oraz pobytu na terytorium RP,
 • dotyczące kontroli i incydentów związanych z przetwarzaniem danych osobowych,
 • związanych z uzyskaniem licencji, koncesji lub zezwolenia,
 • dotyczące udzielania zamówień publicznych.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Klient Biznesowy

Spory i negocjacje

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg