<< Spory i negocjacje

Spory pracownicze

Prowadzenie zakładu pracy wymaga ciągłego prowadzenia negocjacji: przy zatrudnianiu pracowników, przy zmianie warunków pracy, ale także przy redukcji lub restrukturyzacji zatrudnienia. Czasem zamiast negocjacji wybierana jest także droga sądowa. Niezależnie od wybranego rozwiązania wspieramy naszych klientów - doradzając, a także aktywnie uczestnicząc w spotkaniach oraz postępowaniach sądowych.

Prowadzenie negocjacji z pracownikami, ich przedstawicielami lub związkami zawodowymi jest stałą częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Ważnym jest jednak, by działania te nie zabierały czasu i energii, które można wykorzystać do rozwoju biznesu.

W zakresie prowadzenia negocjacji zapewniamy kompleksowe wsparcie począwszy od przygotowania strategii uwzględniającej kluczowe interesy pracodawcy, aż po reprezentowanie podczas spotkań. Pozwala to na precyzyjne wyrażenie potrzeb i pozwala na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych, a w konsekwencji eliminuje ryzyko sporów sądowych.

Obok wsparcia w zakresie prowadzenia negocjacji zapewniamy naszym Klientom indywidualną i kompleksową strategię prowadzenia sporów sądowych. Występując przed sądami i organami publicznymi korzystamy z naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zdobytego w różnorodnych sporach z zakresu prawa pracy.

Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach związanych z zakończeniem stosunku pracy, mobbingiem czy dyskryminowaniem pracowników. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów związanych z naruszeniem warunków umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności.

W prowadzonych sporach sądowych reprezentowaliśmy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Z powodzeniem doradzamy w obszarze prawa pracy, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Co robimy w ramach usługi?

  • Prowadzimy spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
  • Prowadzimy spory o mobbing, dyskryminację oraz naruszenie dóbr osobistych,
  • Prowadzimy spory związane z naruszeniem umów o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • Prowadzimy spory o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • Prowadzimy postępowania przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi,
  • Prowadzimy negocjacje indywidualne z pracownikami oraz zbiorowe ze stroną społeczną (związki zawodowe, rady pracowników, inne ciała przedstawicielskie).

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Klient Biznesowy

Spory i negocjacje

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg