Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Zawód radcy prawnego wykonuje od 2007 roku, po wcześniejszym ukończeniu aplikacji sądowej i zdaniu egzaminu sędziowskiego. Wieloletni pracownik wymiaru sprawiedliwości. Do zespołu dołączył na stałe w 2009 roku. Doświadczenia zawodowe ukierunkowały jego specjalizację na obszary i zagadnienia z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego, prawa pracy, prawa cywilnego z uwzględnieniem procedury cywilnej.

W SDO uczestniczy w obsłudze prawnej najważniejszych klientów kancelarii, z uwzględnieniem jednostek z sektora obronności. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną i doradztwem korporacyjnym na rzecz przedsiębiorców, a także jednostek samorządu terytorialnego i jednostek budżetowych Skarbu Państwa. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera również zespół SDO zajmujący się zamówieniami publicznymi. W ciągu roku obsługuje ponad 100 postępowań w zakresie zamówień publicznych.

Oprócz zawodu radcy prawnego pełni jeszcze funkcję syndyka, nadzorcy sądowego, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, kuratora dla przedsiębiorców oraz członka rad nadzorczych. Posiada imponujące doświadczenie zawodowe w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych – blisko 40 zakończonych i trwających postępowań upadłościowych przedsiębiorców i blisko 60 postępowań upadłościowych w sprawach konsumenckich.

Kariera

  • 2006Zdany egzamin sędziowski.
  • 2010Uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego.
  • 2013Rozpoczęcie pracy jako wykładowca na szczecińskich uczelniach wyższych oraz jako trener i doradca.