Spory i negocjacje

Działając na rynku usług prawnych od niemal 20 lat uczestniczyliśmy w tysiącach sporów sądowych. Reprezentowaliśmy powodów, pozwanych i innych uczestników postępowania, np. interwenientów w sprawach procesowych oraz wnioskodawców i uczestników w postępowaniach nieprocesowych. 

Spory wygrywamy doświadczeniem, dokładnością i rzetelnością.

Prawnicy SDO Legal towarzyszą Klientom na każdym etapie postępowania: od negocjacji przedprocesowych aż do egzekucji należności. Nie ma znaczenia rodzaj postępowania: cywilne, gospodarcze, karne czy administracyjne – od wielu lat działamy we wszystkich tych obszarach. Rzetelnie przedstawiamy i informujemy o postępach w sprawie umiejętnie realizując przygotowaną strategię procesową.

Z doświadczenia wiemy również, że postępowanie sądowe nie zawsze jest koniecznością. Często możliwe jest rozstrzygnięcie sporu na drodze polubownej: negocjacji lub mediacji. Uczestnicząc w tych postępowaniach zapewniamy Klientom realizację ich strategicznych celów.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg