Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Radca prawny z kilkunastoletnim stażem. Z SDO związana od 2007 r. Jej specjalizacja zawodowa skupia się na problematyce prawnej w zakresie prawa administracyjnego, szkolnictwa wyższego i prawa medycznego. W trakcie swojej kariery zawodowej pracowała jako wykładowca na uczelniach wyżach.

W SDO zajmuje się głównie obsługą jednostek samorządu terytorialnego oraz doradztwem prawnym na rzecz uczelni wyższych. Prowadzi też postępowania sądowe w zakresie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji oraz roszczeń odszkodowawczych za nienależyte wykonanie umowy, w szczególności w zakresie prawa budowlanego i inwestycji.

Członek rad nadzorczych.

Znajomość języka angielskiego.

Kariera

  • 2002Ukończenie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  • 2008Rozpoczęcie aplikacji radcowskiej.
  • 2012Uzyskanie tytułu radcy prawnego.

Moje artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie