Ochrona danych

Informacja jest obecnie jednym z najcenniejszych towarów – stanowi o zdobyciu przewagi konkurencyjnej nad innymi przedsiębiorcami. Ważna jest nie tylko ich ochrona, lecz także wiedza o potencjalnych kontrahentach czy planowanych inwestycjach. Dzięki wiedzy z różnych dziedzin prawa oraz wiedzy pozaprawnej, technicznej, świadczymy specjalistyczne usługi związane z ochroną i pozyskiwaniem informacji.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi z obszaru ochrony danych osobowych oraz informacji.

Niezależnie od tego, czy wsparcia potrzebuje duży przedsiębiorca będący częścią międzynarodowej korporacji, czy też małe kilkuosobowe rodzinne przedsiębiorstwo, zaproponujemy rozwiązania dopasowane do potrzeb i charakteru prowadzonej działalności. Niezwykle istotne jest, by rozwiązania były praktyczne i zapewniały faktyczną ochronę danych osobowych oraz innych istotnych biznesowych informacji, takich jak np. wysokość stosowanych marż, czy wypracowywane przez lata kontakty handlowe.

Mając praktyczne, wieloletnie doświadczenie, proponujemy optymalne i dopasowane rozwiązania, uwzględniające potrzeby biznesowe oraz akceptowalny poziom kosztów.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Joanna Litwin

inspektor ochrony danych

Joanna Litwin

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Artykuły

9 sierpnia 2022

Czy monitoring może nagrywać dźwięk?

Ochrona danych

2 listopada 2021

Ochrona Sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Ochrona danych
Wszystkie

Case studies

10 lipca 2022

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika

Ochrona danych
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg