<< Ochrona danych

Nieuczciwa konkurencja

Konkurencja w działalności gospodarczej jest zjawiskiem pożądanym. Nie może jednak prowadzić do podejmowania skrajnych, bezprawnych zachowań godzących w prawa przedsiębiorców, ich majątek czy renomę. Przedsiębiorcom przysługuje ochrona nie tylko już po dokonanym naruszeniu - mogą reagować także na etapie zagrożenia swoich interesów.

Zmiany kadrowe związane ze zmianami struktur organizacyjnych czy rotacja kontrahentów są nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą mieć jednak charakter nieuczciwego zachowania działania polegającego m.in. na:

  • nakłanianiu pracowników innego przedsiębiorcy do działań zmierzających do niewykonania swoich obowiązków,
  • nakłanianiu pracowników innego przedsiębiorcy do rozwiązania umowy.

Czynem nieuczciwej konkurencji są także działania zmierzające do wywołania takiego zachowania u klientów innego przedsiębiorcy.

Naśladowanie produktów innych przedsiębiorców jest związane z postępem gospodarczym czy realizowanymi pracami badawczo-rozwojowymi. Dlatego nie obowiązuje ogólny zakaz naśladownictwa wprowadzonych do obrotu produktów niekorzystających z innego rodzaju ochrony np. na gruncie ustawy o prawie autorskim i prawa pokrewnych czy w przepisach Prawa własności przemysłowej. Zabronione jest jednak wierne naśladownictwo, czyli tzw. naśladownictwo niewolnicze polegające na kopiowaniu zewnętrznej postaci produktu, które sprawia, iż dla przeciętnego odbiorcy nie jest możliwe odróżnienie kopii od oryginału.

Naruszeniem zasad konkurencji jest rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody. Pomagamy naszym Klientom w sporach związanych z rozgłaszaniem nieprawdziwych informacji np. o:

  • osobach kierujących przedsiębiorstwem,
  • wytwarzanych towarach lub świadczonych usługach,
  • stosowanych cenach,
  • sytuacji gospodarczej lub prawnej.

Chronimy biznes przed nieuczciwym praktykami konkurencji.

Co robimy w ramach usługi?

  • chronimy dobre imię i renomę przedsiębiorców w postępowaniu sądowym,
  • analizujemy i opiniujemy planowane działania pod względem zasad uczciwej konkurencji,
  • oceniamy działania konkurencji pod kątem naruszenia zasad uczciwej konkurencji,
  • zapobiegamy czynom nieuczciwej konkurencji.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Klient Biznesowy

Ochrona danych

Pozostałe usługi

Artykuły

9 sierpnia 2022

Czy monitoring może nagrywać dźwięk?

Ochrona danych

2 listopada 2021

Ochrona Sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Ochrona danych
Wszystkie

Case studies

10 lipca 2022

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika

Ochrona danych
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg