dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Radca prawny od 2000 roku, partner zarządzający SDO i jeden z dwóch pierwszych jej założycieli z ponad dwudziestoletnią praktyką zawodową. Od wielu lat związany z branżą morską, członek rad nadzorczych spółek z branży stoczniowej i morskiej. Specjalizuje się w funkcjonowaniu spółek kapitałowych, inwestycjach kapitałowych, restrukturyzacji przedsiębiorstw, obrocie międzynarodowym i umowach handlowych.

Członek licznych rad nadzorczych, syndyk i nadzorca sądowy w postępowaniach insolwencyjnych. Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka zarządu oraz prokurenta w spółkach kapitałowych. W 2004 roku obronił doktorat na temat ekonomicznych skutkach restrukturyzacji przedsiębiorstw. Stały mediator sądowy przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie. Prelegent i wykładowca na uczelniach wyższych i konferencjach. Interesuje się szeroko rozumianą problematyką restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz tzw. miękkimi kompetencjami wykorzystując zdobytą wiedzę i doświadczenie w praktyce zawodowej jako prawnik i mediator.

W SDO zajmuje się obsługą kluczowych klientów biznesowych i korporacyjnych. Lider zespołów odpowiedzialnych za prowadzenie strategicznych projektów due diligence, akwizycji oraz transakcji związanych z nieruchomościami komercyjnymi.

Biegła znajomość języka angielskiego.

Kariera

  • 2000Wpis na listę radców prawnych.
  • 2002 - 2006Pełnienie funkcji koordynatora i lidera obsługi prawnej w obrębie struktury holdingu obejmującego kilkanaście spółek kapitałowych działających na rynku międzynarodowym. Obsługa licznych transakcji dotyczących zbycia środków trwałych i nieruchomości komercyjnych o wartości pow. 100 mln złotych.
  • 2004Obrona doktoratu.

Rozwiń

  • 2005Uzyskanie licencji doradcy restrukturyzacyjnego (syndyka).
  • 2012Publikacja Komentarza do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2012.
  • 2017Wpis na listę stałych mediatorów sądowych.
  • 2019Prowadzenie skomplikowanego sporu sądowego przeciwko Skarbowi Państwa zakończonego ugodą zawartą przed mediatorem jakiej warunki praktycznie w całości uwzględniały żądania pozwu. W efekcie uwzględniono roszczenia w kwocie ponad 2 mln zł oraz odstąpiono od roszczenia Skarbu Państwa na kwotę ponad 1 mln zł.

Case studies

17 kwietnia 2023

Ustalenie warunków zabudowy dla farmy fotowoltaicznej – uchylenie przez sąd administracyjny niekorzystnej decyzji samorządowego kolegium odwoławczego

10 lipca 2022

Due Diligence procedur gospodarczych i operacyjnych

Biznes
Wszystkie

Moje artykuły

27 września 2022

Jednoosobowa Spółka Komandytowo-Akcyjna

Biznes

19 września 2022

Kiedy spółka jest niewypłacalna?

Biznes
Wszystkie