Klaudia Jakubowska

radca prawny

Specjalista z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, z doświadczeniem w zakresie kompleksowej obsługi korporacyjnej przedsiębiorców. Obszar jej praktyki obejmuje również prawo zobowiązań.

W bieżącej obsłudze klientów SDO zajmuje się doradzaniem klientom (w szczególności członkom międzynarodowych grup kapitałowych) w skomplikowanych korporacyjnych problemach z zakresu prawa pracy, w tym dotyczących czasu pracy, zasad wynagradzania, czy też wymagających szczególnego podejścia spraw z dotyczących mobbingu i dyskryminacji w zatrudnieniu. W codziennej pracy pomaga zarządom spółek oraz managerom w podejmowaniu strategicznych decyzji na szczeblu lokalnym i globalnym – w tym również w sprawach interdyscyplinarnych, wymagających rozległej wiedzy z zakresu prawa handlowego, prawa zobowiązań czy prawa nieuczciwej konkurencji. Uczestniczy w procesie przygotowywania oraz negocjacji układów zbiorowych pracy, regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych (polityk, procedur, instrukcji). Opracowuje systemy motywacyjne dopasowane do potrzeb danej organizacji i wymogów korporacyjnych, uwzględniające płynące z przepisów prawa możliwości optymalizacji kosztów zatrudnienia.

Świadczy doradztwo w zakresie zwolnień indywidualnych oraz grupowych, procedurach przejścia zakładów pracy lub ich części, zatrudniania pracowników tymczasowych, konstruowania procesów outsourcingu czy delegowania pracowników oraz opiniuje dokumenty z tego zakresu. Uczestniczy w przeprowadzaniu kompleksowych audytów obszarów HR, mających na celu znalezienie obszarów problemowych w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz danych osobowych. Biegła znajomość prawniczego języka angielskiego pozwala jej na wspieranie klientów o powiązaniach międzynarodowych.

Wiedzę praktyczną łączy z doświadczeniem akademickim i szkoleniowym. Była pracownikiem naukowo-dydaktycznym Katedry Prawa Gospodarczego i Ubezpieczeń na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego, gdzie prowadziła zajęcia z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz zagadnień związanych z ochroną konsumentów. Wielokrotnie realizowała szkolenia eksperckie dla przedsiębiorstw, w tym konstruowała programy szkoleniowe dedykowane konkretnym klientom, dopasowując treści szkoleniowe do problemów danej organizacji.

Kariera

  • 2007, 2009Stypendium (nagroda) Prezydenta Miasta Szczecina z tytułu wybitnych osiągnięć naukowych.
  • 2015Ukończenie z wyróżnieniem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego jako jeden z trzech najlepszych absolwentów.
  • 2015Złożenie egzaminu wstępnego na aplikację radcowską z najwyższym wynikiem w okręgu OIRP w Szczecinie.

Rozwiń

  • 2019Złożenie egzaminu zawodowego z wyróżnieniem (druga lokata w okręgu OIRP w Szczecinie).

Case studies

10 lipca 2022

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika

Ochrona danych

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje
Wszystkie

Moje artykuły

14 kwietnia 2023

Legal Alert – Dyrektywa work-life balance

Aktualności

29 grudnia 2022

Legal Alert: Kontrola trzeźwości i praca zdalna

Aktualności
Wszystkie