10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Klient – duńska spółka – zwróciła się do SDO z wątpliwościami dotyczącymi stanu prawnego przedsiębiorstwa, które zostałoby przez tą spółkę przejęte. Nabycie nie miało jednak charakteru bezpośrednio – klient nabywał inną duńską spółkę, która posiadała...

Inwestycje