25 lipca 2023

Nieważność umowy sprzedaży nieruchomości i oddalenie powództwa o zwrot ceny sprzedaży

Klientka po śmierci matki nie mogła dostać się do domu - zamki w drzwiach zostały wymienione. Zaniepokojona podjęła starania zmierzające do wyjaśnienia tej sytuacji. W ich rezultacie ustaliła, że jej matka nie figuruje już jako właściciel w księdze w...

Private Lawyer – Twój Prawnik