<< Ochrona danych

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa

Wypracowana pozycja rynkowa w znacznej mierze zależy od charakterystycznego, indywidualnego dla każdego przedsiębiorcy sposobu działania na rynku. Dotyczy to nie tylko nowatorskiego, pożądanego na rynku rozwiązania, ale także kontaktów z kontrahentami czy nawet stosowanych marż. Informacje te składają się na tajemnicę przedsiębiorstwa, która może interesować nie tylko znaną już konkurencję, ale także np. byłych pracowników zainteresowanych utworzeniem konkurencyjnego biznesu.

Naszych Klientów chronimy przed skutkami takich działań, jak przekazywanie, ujawnianie czy wykorzystanie informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, a także dochodzimy w ich imieniu roszczeń powstałych w wyniku takich działań. Wśród informacji, które pomagamy chronić można wyróżnić:

  • tajemnicę handlową lub organizacyjną np. listy klientów, warunki kontraktów, kalkulację cenową czy strategię marketingową,
  • tajemnicę przemysłową: prawa własności intelektualnej, know-how, etc.

Zawierając odpowiednio przygotowane umowy można zabezpieczyć wartościowe informacje – zarówno w kontaktach z kontrahentami, jak i własnymi pracownikami. Takim narzędziem może być m.in. umowa o zachowaniu poufności – NDA. Nie istnieje jednak uniwersalna umowa o zachowaniu poufności. Uwzględnić należy różne czynniki, w szczególności to, z kim będzie zawierana (inny ma zakres umowa z pracownikiem, inny ze zleceniobiorcą a jeszcze inny z przedsiębiorcą), na jaki okres, jakie informacje mają być chronione etc. Umowa musi też określać sposób wykorzystania informacji, w zależności od zamierzonego celu. Ostatecznie umowa może zawierać kary umowne, aby uprościć dochodzenie ewentualnych roszczeń. Pomagamy przygotować odpowiednie dokumenty uwzględniające faktyczne interesy naszych klientów.

Należy też pamiętać, iż ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa, poza wymiarem formalnym sprowadzającym się do zawierania odpowiednich umów, musi uwzględniać także komponent faktyczny, czyli środki bezpieczeństwa podejmowane przez przedsiębiorcę dla ochrony informacji.

Tajemnica przedsiębiorstwa – najcenniejsze aktywo przedsiębiorcy.

Co robimy w ramach usługi?

  • Pomagamy określić elementy stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
  • Przygotowujemy NDA dopasowane do konkretnych potrzeb,
  • Reprezentujemy Klientów w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Klient Biznesowy

Ochrona danych

Pozostałe usługi

Artykuły

9 sierpnia 2022

Czy monitoring może nagrywać dźwięk?

Ochrona danych

2 listopada 2021

Ochrona Sygnalistów – nowe obowiązki pracodawców

Ochrona danych
Wszystkie

Case studies

10 lipca 2022

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika

Ochrona danych
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg