<< Spory i negocjacje

Spory karne

Postawienie zarzutów w postępowaniu karnym może się przydarzyć każdemu. Ważne jest by w takiej sytuacji liczyć na pewne i rzetelne wsparcie jakie może zapewnić zespół SDO Legal.

Postępowania karne są niezwykle dynamiczne. Dlatego istotna jest zarówno wiedza i doświadczenie, ale także dyspozycyjność pozwalające na podejmowanie adekwatnych działań. Nie ma znaczenia czy ma miejsce przeszukanie o godzinie 6:00 rano czy też posiedzenie aresztowe w innym mieście – wspieramy klientów przy wszystkich czynnościach.

Zapewniamy doradztwo oraz świadczymy pomoc prawną zarówno w zakresie wszczęcia postępowania karnego jak i obrony w jego toku. Nasze wsparcie obejmuje między innymi sporządzanie apelacji, kasacji i innych pism, niezbędnych w postępowaniach karnych.

Chronimy także prawa pokrzywdzonych i dbamy o ich interesy. Nawet jeżeli organy państwowe odmówiły podjęcia postępowania nie zamyka to drogi do dochodzenia praw na drodze sądowej. Zapewniamy pomoc w sporządzaniu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa czy prywatnych aktów oskarżenia.

Nasza specjalizacja obejmuje w szczególności spory związane z przestępczością gospodarczą czyli tzw. przestępstwa białych kołnierzyków. Mogą to być zarzuty zarówno karne jak i karno-skarbowe. Są to takie przestępstwa jak wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym, pranie brudnych pieniędzy, udaremnienie zaspokojenia lub pokrzywdzenie wierzyciela. Z drugiej strony zapewniamy pomoc w zmierzeniu się z zarzutami tzw. przestępstw urzędniczych polegających na niedopełnieniu obowiązków lub przekroczeniu uprawnień. Ze względu na duże doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, ale także jednostek należących do sektora finansów publicznych nasza wiedza i doświadczenie są unikatowe i pozwalają podchodzić do sprawy zarówno z perspektywy merytorycznej jak i proceduralnej.

Realizujemy Twoje prawo do obrony.

Co robimy w ramach usługi?

  • postępowania prowadzone w sprawa o wykroczenia,
  • postępowania karne oraz karno-skarbowe,
  • dotyczące przestępstw w obrocie gospodarczym, takich jak oszustwa czy pokrzywdzenie wierzyciela,
  • dotyczące zarzutów stawianych funkcjonariuszom publicznym np. urzędnikom w związku z niedopełnieniem obowiązków lub przekroczeniem uprawnień.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Klient Biznesowy

Spory i negocjacje

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg