<< Spory i negocjacje

Spory cywilne

Spory cywilne stanowią kategorię spraw, które trafiają do sądów najczęściej. Spory takie mogą dotyczyć różnych kwestii: od wady w kupionym samochodzie, poprzez zapłatę faktury, zakłócenie korzystania z nieruchomości, zapłaty czynszu aż do odszkodowań związanych z wypadkami komunikacyjnymi czy błędami medycznymi.

Kiedy do SDO Legal przychodzi Klient z problemem, naszym zadaniem jest ocena roszczenia i doradzanie Klientowi co do dalszych kroków, które należy podjąć. W tym celu zapoznajemy się z przedstawioną przez Klienta dokumentacją i informacjami, co pozwala na sformułowanie nam odpowiednich wniosków. Czasem zdarza się, że rozwiązaniem problemy może być wdanie się w spór sądowy. W takim przypadku zapewniamy kompetentne wsparcie na wszystkich etapach postępowania: od postępowania przedprocesowego, aż do postępowania egzekucyjnego.

W sądzie mogą pojawić się informacje, o których Klient nawet wcześniej nie wiedział. Nasze podejście polega na dokładnym zbadaniu wszystkich aspektów sprawy i rzetelnym przygotowaniu się do postępowania sądowego, aby dać jak największe szanse pozytywnego rozstrzygnięcia sprawy.

Zawsze także rzetelnie informujemy jakie są szanse powodzenia danej sprawy, ale też lojalnie przedstawiamy ryzyka i zagrożenia wynikające np. z czasu przedawnienia roszczeń. Kontakt z Klientami jest dla nas bardzo ważny na każdym etapie postępowania, dlatego wszystkie przygotowane przez nas dokumenty są przez Klienta akceptowane, tak by nie był zaskoczonych składanymi w toku sporu wnioskami.

Zespół prowadzący sprawę oraz strategia i proponowane przez SDO Legal rozwiązania dotyczą zawsze konkretnego rodzaju sporu wynikającego np. z umowy, czynu niedozwolonego, kwestii własności nieruchomości czy praw dotyczących obrażeń ciała lub windykacji.

Kancelaria SDO Legal reprezentowała Klientów z obu stron sporu: strony powodowej i strony pozwanej. Dlatego zawsze jesteśmy w stanie zaproponować optymalne rozwiązania. Przykładem mogą być nasze doświadczenia dotyczące błędów medycznych. W ramach świadczonych usług SDO Legal reprezentowało w różnych sporach zarówno osoby poszkodowane, ale również szpitale oraz lekarzy. Dzięki temu posiadamy unikalną wiedzę, pozwalającą na przedstawienie najkorzystniejszych dla Klienta możliwości postępowania.

Zapewniamy optymalne rozwiązania procesowe.

Co robimy w ramach usługi?

  • dotyczące naruszenia warunków umowy,
  • dotyczące naruszenia prawa własności,
  • dotyczące nieruchomości w tym zasiedzenia oraz służebności,
  • wynikające z najmu lub dzierżawy,
  • odszkodowania związane z wypadkami komunikacyjnymi,
  • odszkodowania wynikające z błędów medycznych.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Klient Biznesowy

Spory i negocjacje

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg