Wojciech Okrągły

radca prawny

Specjalista z zakresu procesów inwestycyjnych, z doświadczeniem w zakresie obsługi zarówno inwestorów jak i wykonawców, ze szczególnym naciskiem na inwestycje realizowane w trybie zamówień publicznych.

W bieżącej obsłudze klientów SDO zajmuje się doradzaniem w przygotowaniu i prowadzeniu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, a także w toku realizacji inwestycji. Posiada bogate doświadczenia zawodowe w zakresie odpowiedzialności inwestora za zobowiązania wobec podwykonawców.

Uczestniczy w procesach przygotowywań dokumentacji przetargowych i umów o roboty budowlane, jak również w etapach późniejszych realizacji i rozliczenia inwestycji. Często reprezentuje klientów przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami. Pracuje w charakterze personelu inżyniera kontraktu przy budowie autostrad i dróg ekspresowych.

Wiedzę praktyczną łączy z doświadczeniem szkoleniowym, skupiając się na szkoleniach z zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych.

Biegła znajomość języka angielskiego.

Kariera

  • 2007Ukończenie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.
  • 2008Rozpoczęcie aplikacji radcowskiej.
  • 2013Uzyskanie tytułu radcy prawnego.

Case studies

10 lipca 2022

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniu publicznym o utrzymanie zieleni

Sektor publiczny
Wszystkie