Michał Bednarczyk

radca prawny

Specjalista w zakresie prawa korporacyjnego i gospodarczego, w tym prawa upadłościowego. Uczestnik licznych projektów compliance oraz due diligence, o zróżnicowanym charakterze. Jest współtwórcą koncepcji i raportów dotyczących wdrożenia procedur mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także analiz ryzyk związanych m.in. z zakupem udziałów w spółkach kapitałowych, nabyciem własności nieruchomości i przeprowadzeniem inwestycji. W SDO wspiera również zespół zajmujący się Prawem Zamówień Publicznych.

Do obszarów jego specjalizacji należy także pomoc konsumentom w zakresie roszczeń wynikających z zawarcia umów kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty franka szwajcarskiego (tzw. kredyty frankowe) – niezależnie od etapu wykonania umowy.

Biegła znajomość języka angielskiego.

Kariera

  • 2016Ukończenie studiów prawniczych na Uniwersytecie Szczecińskim.
  • 2017Rozpoczęcie aplikacji radcowskiej.
  • 2020Uzyskanie tytułu radcy prawnego.

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje

10 lipca 2022

Due Diligence procedur gospodarczych i operacyjnych

Biznes
Wszystkie

Moje artykuły

19 września 2022

Kiedy spółka jest niewypłacalna?

Biznes
Wszystkie