<< Biznes

Restrukturyzacja i upadłość

W SDO Legal zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne z zakresie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Jesteśmy gotowi doradzać przedsiębiorcom znajdującym się w sytuacjach kryzysowych. Restrukturyzacja rozumiana jest jako gwałtowne zmiany w aktywach, pasywach lub organizacji przedsiębiorstwa. Celem restrukturyzacji jest stworzenie przesłanek do wzrostu wartości przedsiębiorstwa, polepszenia jego pozycji rynkowej lub zwiększenie zdolności konkurowania. Przepisy prawa definiują różnego rodzaju instrumenty, które pozwalają na osiągnięcie tych celów.

Prawo upadłościowe i naprawcze reguluje istotną cześć procesów rozwoju gospodarczego. Zasadniczą funkcją tej dziedziny prawa jest rozstrzyganie konfliktu interesów pomiędzy dłużnikami a wierzycielami. Celem procedury upadłościowej i naprawczej jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli. Roszczenia wierzycieli mogą zostać zaspokojone poprzez realizacje układów naprawczych, sanacyjnych lub likwidacyjnych, jak również w trybie egzekucyjno-likwidacyjnym przy pomocy syndyka masy upadłości.

Kancelaria SDO Legal prowadzi pełną obsługę przedsiębiorców i spółek prawa handlowego w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego, zarówno na rzecz podmiotów mających problemy z terminowym spłacaniem swoich zobowiązań, jak i na rzecz wierzycieli dochodzących swoich roszczeń od dłużników pozostających w zwłoce. Prawnicy SDO Legal posiadają licencje doradców restrukturyzacyjnych wydane przez Ministra Sprawiedliwości oraz wiedzę i doświadczenie poparte wieloletnią praktyką wykonywania zawodu syndyka, nadzorcy sądowego lub doradcy restrukturyzacyjnego. Zapewniamy wsparcie na wszystkich etapach (począwszy od analizy zasadności wszczęcia stosownych postępowań, poprzez skuteczne ich zainicjowanie, po kompleksowe doradztwo w ramach tych postępowań i po ich ukończeniu), jak również we wszelkich innych prawnych aspektach związanych z ryzykiem niewypłacalności, w tym w szczególności dotyczących osobistej odpowiedzialności cywilnej, karnej i podatkowej członków zarządów.

Postępowanie upadłościowe może być również narzędziem biznesowym. W sytuacji, w której kontrahent nie spłaca zadłużenia, a kolejne egzekucje okazują się bezskuteczne złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości może być jedynym rozwiązaniem. Pozwala to na ochronę chociaż części kapitału, a nierzadko ma charakter mobilizujący, co pozwala na rozliczenie współpracy.

Doradzamy w sytuacjach kryzysowych.

Co robimy w ramach usługi?

  • doradzamy w zakresie odpowiedniej strategii dla przedsiębiorstw w kryzysie,
  • doradzamy w zakresie zagadnień upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorców i konsumentów,
  • doradzamy w zakresie postępowań egzekucyjnych, zabezpieczających,
  • zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie zagadnień prawa pracy i zwolnień grupowych,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe dla przedsiębiorców, syndyków, zarządców, nadzorców, dłużników i wierzycieli,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe dla członków zarządów spółek w zakresie osobistej odpowiedzialności cywilnej, karnej, karno-skarbowej i podatkowej.

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

27 września 2022

Jednoosobowa Spółka Komandytowo-Akcyjna

Biznes

19 września 2022

Kiedy spółka jest niewypłacalna?

Biznes
Wszystkie

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence procedur gospodarczych i operacyjnych

Biznes
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg