<< Biznes

Prawo zamówień publicznych

SDO Legal oferuje obsługę prawną i doradztwo we wszelkich fazach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieraliśmy ponad 1000 postępowań w trybie PZP. Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów przed KIO i sądami powszechnymi.

SDO Legal świadczy kompleksowe usługi doradztwa i obsługi w zakresie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Mamy doświadczenie w obsłudze obu stron transakcji: przedsiębiorcy oraz podmiotu wydatkującego środki publiczne. Dzięki tej unikalnej wiedzy jesteśmy w stanie zapewnić optymalne rozwiązania doradzając na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: od przygotowania dokumentacji, aż do ewentualnego odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej lub sądu powszechnego.

Jednym z najważniejszych dokumentów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) określająca podstawowe parametry zamówienia oraz wymagania stawiane potencjalnym wykonawcom. Dokument ten zastąpił wcześniej wykorzystywany dokument – Specyfikację Istotnych Warunków Zatrudnienia (SIWZ). Błędy na tym etapie często uniemożliwiają osiągnięcie zamierzonego celu, jednak z drugiej strony pozwalają potencjalnemu wykonawcy na pewną swobodę działania.

Dla naszych Klientów prowadzimy m.in. analizę Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i innych dokumentów przetargowych pod kątem oceny ryzyk prawnych, doradzamy w wyborze właściwej strategii, świadczymy stałe wsparcie prawne w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo Zamówień Publicznych ulega częstym zmianom oraz jest wzbogacone o orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej oraz sądów powszechnych. Zapewnienie bezpieczeństwa dla realizowanych transakcji wymaga stałego monitorowania zmieniających się wymagań. Eksperci SDO Legal pomogą również przygotować wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę, opracować projekt odwołania lub skargi na wyroki Krajowej Izby Odwoławczej oraz innych pism procesowych w trakcie postępowań wszczętych na skutek podjęcia środków ochrony prawnej. Mamy wiedzę i doświadczenie w reprezentacji wykonawców przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbą Odwoławczą oraz przed sądami okręgowymi.

Prawo Zamówień Publicznych – wspieramy Wykonawców i Zamawiających.

Co robimy w ramach usługi?

  • opracowujemy strategie udziału w zamówieniach publicznych,
  • konsultujemy dokumentację przetargową,
  • opiniujemy specyfikacje warunków zamówienia,
  • opiniujemy projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • reprezentujemy wykonawców we wszystkich fazach postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą i przed Sądem Okręgowym oraz w postępowaniach kontrolnych.

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Artykuły

27 września 2022

Jednoosobowa Spółka Komandytowo-Akcyjna

Biznes

19 września 2022

Kiedy spółka jest niewypłacalna?

Biznes
Wszystkie

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence procedur gospodarczych i operacyjnych

Biznes
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg