<< Biznes

Compliance

Coraz liczniejsze regulacje sprawiają, że prowadzenie przedsiębiorstwa jest coraz trudniejsze. Realizacja nowego projektu często wymaga uwzględnienia wymagań rozproszonych w różnych systemach prawa. Wiedza i doświadczenie SDO Legal pozwala na zgromadzenie w jednym zespole eksperckiej wiedzy z szeregu dziedzin prawa, pozwalają zarządzać ryzykiem braku zgodności nawet przy najbardziej wymagających projektach. Zapewniamy naszym Klientom wdrożenie rozwiązań ograniczających ryzyka prawne oraz zapewniających ciągłość działania ich przedsiębiorstw.

Analizując działalność Klienta łączymy doświadczenia ekspertów z różnych dziedzin, w tym ochrony danych osobowych, prawa konkurencji, prawa pracy, prawa karnego, a także zamówień publicznych. Przeprowadzona analiza pozwala nam zaproponować działania ograniczające ryzyka prawne. Nie tylko przygotowujemy niezbędne procedury, ale także skutecznie je wdrażamy i monitorujemy. Przeprowadzone przez nas szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej zapewniają nie tylko teoretyczne ale faktyczne obniżenie poziomu ryzyka 

Skuteczne wdrożenie rozwiązań to dopiero połowa sukcesu. Niezwykle ważne jest odpowiednie reagowanie na powodujące ryzyko zdarzenia. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie wystąpienia zdarzenia kryzysowego: od jego wczesnej oceny, poprzez rekomendacje działań aż do criminal compliance. 

Usługi z obszaru criminal compliance dedykujemy przede wszystkim menadżerom oraz kadrze kierowniczej wyższego szczebla. W ramach przede wszystkim identyfikujemy potencjalne ryzyka osobistej odpowiedzialności tych osób oraz przedstawiamy i wdrażamy rozwiązania ograniczające tego rodzaju zagrożenia. 

Istotnym elementem systemu compliance jest system zgłaszania naruszeń prawa Unii. Przepisy prawa mogą nakładać konkretne obowiązki na podmioty z sektora prywatnego oraz publicznego. Przed pracodawcami powstanie zatem konieczność wdrożenia określonych wymagań formalnych takich jak np. regulamin zgłoszeń wewnętrznych. Znacznie istotniejsze jest jednak sprawne podejmowanie działań następczych czyli reagowania na zgłaszane nieprawidłowości. Odpowiednia reakcja pozwoli nie tylko na ograniczenia ryzyk związanych z prowadzoną działalnością, ale także może bezpośrednio wpłynąć na zysk przedsiębiorstwa poprzez eliminację zachowań korupcjogennych, mobbingowych czy nawet zidentyfikowanie nieuczciwych pracowników.

Doświadczenie, które zdobyliśmy obsługując Klientów biznesowych oraz jednostki sektora finansów publicznych pozwala na szybkie i sprawne przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego oraz wydanie rekomendacji co do dalszych działań.

Ty prowadzisz biznes,
a my identyfikujemy i eliminujemy ryzyka prawne.

Co robimy w ramach usługi?

  • przygotowujemy kompleksowe strategie i procedury compliance,
  • opracowujemy m.in.: kodeksy postępowania, polityki antykorupcyjne, mechanizmy zgłaszania naruszeń (whistleblowing), polityki przejrzystości i zasad współpracy, procedury antydyskryminacyjne,
  • zapewniamy usługi compliance officera,
  • organizujemy i prowadzimy specjalistyczne szkolenia dla pracowników i kadry menadżerskiej,
  • opracowujemy instrukcje na wypadek zdarzeń z udziałem organów władzy publicznej (np. dawn raid).

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Artykuły

27 września 2022

Jednoosobowa Spółka Komandytowo-Akcyjna

Biznes

19 września 2022

Kiedy spółka jest niewypłacalna?

Biznes
Wszystkie

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence procedur gospodarczych i operacyjnych

Biznes
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg