<< Jednostki samorządu terytorialnego

Reprezentacja jednostek samorządowych przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji publicznej wraz z windykacją należności

Dla SDO Legal liczą się wygrane sprawy. Dokładamy najwyższej staranności, aby tak właśnie było. Mamy odrębny zespół prawników dedykowany wyłącznie dla potrzeb obsługi procesów i windykacji dla jednostek samorządowych.

Miarą sukcesów jest nie tylko wygranie sprawy, ale również jej zakończenie skuteczną windykacją. SDO Legal oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie, poczynając od wskazania zakresu niezbędnej dokumentacji inicjującej wszczęcie postępowania sądowego, w tym ich weryfikacji, poprzez przygotowanie dokumentacji wszczynającej postępowanie oraz poszukiwanie optymalnego rozwiązania sprawy. Zapewniamy usługi zastępstwa procesowego oraz kompleksowego wsparcia windykacji należności. 

Elementem niezbędnych z punktu widzenia finansów publicznych i odpowiedzialności jest zapewnienie jednostkom samorządowym obsługi sądowej i sądowo administracyjnej w pełnym zakresie, począwszy od reprezentacji w postępowaniu przedsądowym, dążąc do polubownego zakończenia sporu, po przekazanie listy niezbędnych dokumentów i uzyskanie prawomocnego orzeczenia kończącego sprawę. W ramach obsługi procesowej podejmowane są czynności wymagające dbałości o prawidłowy tok postępowania na każdym z jego etapów, dobierając przy tym najbardziej efektywne rozwiązania. Zapewniamy reprezentację w trakcie negocjacji, rokowań dążąc do wypracowania stanowiska uwzględniającego szeroko rozumiany interes publiczny i umożliwiając zawarcie ugody zgodnie z zasadami finansów publicznych. 

W SDO Legal współpracujemy z organami egzekucyjnymi i na bieżąco monitorujemy stan każdej sprawy. Zajmujemy się zarówno kompleksową obsługą postępowań sądowych i egzekucyjnych jak i prowadzeniem indywidualnie zleconych spraw. 

Sprawna obsługa procesowa i windykacyjna to wyraz dbałości o finanse publiczne jednostek samorządowych.

Co robimy w ramach usługi?

  • doradzamy w sprawach z zakresu postępowań administracyjnych, podatkowych, zamówień publicznych, sądowych i egzekucyjnych,
  • zapewniamy obsługę prawną postępowań sądowych i egzekucyjnych,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
  • prowadzimy postępowania windykacyjne w zakresie należności jednostek samorządowych,
  • prowadzimy indywidualnie zlecone sprawy sądowe i administracyjne.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Case studies

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg