<< Jednostki samorządu terytorialnego

Doradztwo prawne w zakresie powierzania zadań komunalnych – tworzenie, likwidacja, reorganizacja i przekształcenia jednostek organizacyjnych JST oraz spółek handlowych z udziałem JST

SDO Legal oferuje swoim Klientom kompleksowe wsparcie w zakresie wyboru formy wykonywania zadań jednostek samorządu terytorialnego. Opierając się na długoletnim doświadczeniu Kancelarii nasi prawnicy doradzą Państwu na każdym etapie wprowadzania pożądanych zmian w zakresie gminnych jednostek organizacyjnych – począwszy od wstępnej analizy uwarunkowań prawnych, poprzez przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie w fazie wykonawczej.

W ramach świadczonych usług dążymy do zapewnienia naszym Klientom pełnego bezpieczeństwa prawnego poprzez przedstawienie wszelkich skutków prawnych planowanych działań, a także – w razie takiej potrzeby – proponujemy rozwiązania alternatywne, najlepiej dostosowane do potrzeb danej jednostki samorządowej. 

Podejmowane przez Kancelarię czynności obejmują również pomoc w opracowaniu wymaganych aktów prawnych (uchwały, zarządzenia, statuty, regulaminy) oraz innej niezbędnej dokumentacji z punktu widzenia działalności jednostki (akty założycielskie, umowy), jak również z zakresu prawa pracy w odniesieniu do pracowników jednostek organizacyjnych i spółek, których dotyczą zmiany organizacyjne. 

Opracowujemy kompleksową dokumentację niezbędną dla przeprowadzenia takich procesów, doradzamy w kwestiach wyboru strategii, wykonujemy ekspertyzy i raporty typu due diligence lub legal screening. Rozumiemy uwarunkowania samorządowe, znamy ryzyka w obszarze finansów publicznych co pozwala nam w wyborze najbardziej optymalnego rozwiązania. 

Wiemy jakie ryzyka i trudności napotyka się w fazie wdrożenia danego projektu. Rozumiemy, że projekt nie ogranicza się wyłącznie do opracowania koncepcji i dokumentacji. Faza skutecznego i sprawnego wdrożenia jest kluczowa. Dany projekt ocenia się przez efekty jakie on finalnie przynosi. SDO Legal służy Klientom pomocą na każdym etapie, również w zakresie bieżącej obsługi prawnej. 

Centralizacja czy dywersyfikacja? Pomagamy podejmować właściwe decyzji, aby zadania samorządów były wykonywane najbardziej efektywnie.

Co robimy w ramach usługi?

  • doradzamy w zakresie powierzania zadań komunalnych (tworzenie, likwidacja, reorganizacja i przekształcenia jednostek organizacyjnych JST oraz spółek prawa handlowego z udziałem JST),
  • analizujemy prawne możliwości oraz uwarunkowań prawnych w zakresie tworzenia, likwidacji, reorganizacji i przekształcenia jednostki organizacyjnej lub spółki prawa handlowego z udziałem JST,
  • przeprowadzamy oceny porównawcze wariantów decentralizacji lub centralizacji działalności JST wykonywanej poprzez jej jednostki organizacyjne oraz spółki komunalne,
  • przedstawiamy rekomendacje w odniesieniu do formy prawnej i rodzaju planowanej do utworzenia jednostki organizacyjnej lub spółki prawa handlowego,
  • udzielamy wsparcia w procesie przygotowania projektów dokumentacji niezbędnej dla utworzenia, likwidacji, reorganizacji lub przekształcenia jednostki organizacyjnej (projekty uchwał, statutów, regulaminów etc.),
  • zapewniamy wsparcie w procesie przygotowania projektów dokumentacji niezbędnej dla utworzenia, likwidacji, reorganizacji lub przekształcenia spółek komunalnych (projekty uchwał, aktu założycielskiego, dokumentacji niezbędnej do rejestracji spółki etc.), jak również reprezentujemy w postępowaniach w sprawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
  • przeprowadzamy analizy skutków planowanych zmian organizacyjnych z punktu widzenia przepisów prawa pracy oraz związanych z tym ryzyk prawnych i ewentualnych skutków finansowych. 

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Case studies

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg