<< Jednostki samorządu terytorialnego

Prawo zamówień publicznych

Jednostki samorządowe mają ustawowy obowiązek stosowanie zamówień publicznych. SDO Legal oferuje obsługę prawną i doradztwo we wszelkich fazach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wspieraliśmy ponad tysiąc postępowań w trybie PZP. Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych Klientów przed KIO i sądami powszechnymi.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa prawnego jednostek samorządowych, niezwykle istotne jest zapewnienie należytej jakości postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Obsługa prawna obejmująca zamówienia publiczne zapewnia prawidłowość czynności podejmowanych przez zamawiającego we wszystkich fazach postępowań o udzielanie tych zamówień. Pomoc prawna rozpoczyna się jeszcze przed wszczęciem jakiegokolwiek postępowania i obejmuje konsultację wewnętrznych regulaminów udzielania zamówień publicznych oraz regulaminów konkursowych.

W ramach konkretnych postępowań, eksperci SDO Legal uczestniczą w opiniowaniu specyfikacji warunków zamówienia, a także udzielają wsparcia w opracowaniu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert. Tworzymy i opiniujemy projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego.

W przypadku szczególnie skomplikowanych postępowań zapewniamy udział w komisjach przetargowych oraz udzielamy pomocy w ocenie ofert. W sytuacjach spornych lub problemowych zabezpieczamy interes zamawiającego, reprezentując go we wszystkich fazach postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, Sądami Okręgowymi oraz w postępowaniach kontrolnych.

Fundamentem inwestycji samorządowych są zamówienia publiczne. SDO Legal świadczy kompleksowe wsparcie prawne na każdym etapie.

Co robimy w ramach usługi?

  • konsultujemy regulaminy udzielania zamówień publicznych oraz regulaminy konkursowe,
  • opiniujemy dokumenty specyfikacji warunków zamówienia oraz pomagamy w opracowaniu warunków udziału w postępowaniu i kryteriów oceny ofert,
  • opiniujemy projekty umów o udzielenie zamówienia publicznego,
  • bierzemy udział w komisjach przetargowych w szczególnie skomplikowanych postępowaniach,
  • pomagamy w ocenie ofert,
  • reprezentujemy zamawiającego we wszystkich fazach postępowania przed Krajową Izbą Odwoławczą, przed Sądem Okręgowym oraz w postępowaniach kontrolnych.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Case studies

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg