<< Jednostki samorządu terytorialnego

Audyty ochrony danych osobowych, usługi IOD dla JST

Obowiązki wynikające z ochrony danych osobowych nie dotyczą wyłącznie przedsiębiorców. Jednostki samorządu terytorialnego przetwarzają dane osobowe petentów, kontrahentów, pracowników, wolontariuszy. Często w ramach jednej jednostki organizacyjnej może funkcjonować kilku niezależnych administratorów danych osobowych. Co więcej na jednostki sektora finansów publicznych został nałożony bardzo konkretny obowiązek: w celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych każda z tych jednostek ma obowiązek ustanowienia Inspektora Ochrony Danych.

Chcąc zapewnić naszym Klientom kompleksowe wsparcie obok obsługi prawnej świadczymy także pełen zakres usług związanych z ochroną danych osobowych. Udzielane przez nas wsparcie jest kompletne: począwszy od audytów istniejących systemów ochrony danych osobowych, poprzez świadczenie usług Inspektora Ochrony Danych aż po wsparcie przy kontrolach prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz incydentach naruszających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych.

Zlecając nam przeprowadzenie usługi audytu systemu ochrony danych osobowych administrator jest w stanie ocenić funkcjonowanie obecnego systemu: zidentyfikować jego słabe punkty, usunąć wewnętrzne sprzeczności oraz zaktualizować procedury dla uwzględnienia bieżących zagrożeń.

Świadcząc usługi Inspektora Ochrony Danych dochowujemy najwyższych standardów. Osoby świadczące usługi mają wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie w obsłudze jednostek samorządów terytorialnych co pozwala od razu na sprawne świadczenie usług, bez potrzeby poznawania zasad działania jednostki.

Prowadzimy także szkolenia dla pracowników dopasowane do potrzeb konkretnej jednostki. Prowadzone przez nas szkolenia nie opierają się na suchym przytaczaniu przepisów – my pokazujemy jak je stosować w praktyce, dzięki czemu są interesujące i faktycznie realizują zakładane cele.

Ponieważ każdy system ochrony danych osobowych narażony jest na podatności wystąpienie incydentu ochrony danych może być tylko kwestią czasu i zbiegu okoliczności. Ważne jest jednak by prawidłowo przeszkoleni pracownicy wiedzieli w jaki sposób zareagować oraz by niezwłocznie wdrożono działania ograniczające negatywne skutki dla osób, których dane dotyczą. Kolejnym etapem jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawidłowe prowadzenie tego postępowania. Nasze doświadczenie w prowadzeniu tego typu spraw pozwala zminimalizować ryzyko nałożenia kary finansowej.

Audyt. Wdrożenie. Incydenty. Inspektor Ochrony Danych. Zapewniamy wszystko aby stworzyć kompletny i funkcjonalny system ochrony danych osobowych w jednostce samorządu terytorialnego.

Co robimy w ramach usługi?

  • prowadzimy szkolenia dla pracowników z zakresu ochrony danych osobowych oraz występujących zagrożeń,
  • pomagamy wdrożyć środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych,
  • świadczymy usługi zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych odciążając JST,
  • zapewniamy wsparcie podczas kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • obsługujemy incydenty naruszające bezpieczeństwo danych osobowych,
  • reprezentujemy JST w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Joanna Litwin

inspektor ochrony danych

Joanna Litwin

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Case studies

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg