<< Jednostki samorządu terytorialnego

Bieżąca obsługa prawna jednostek samorządowych

Podstawową usługą prawną oferowaną przez SDO Legal dla jednostek samorządu terytorialnego jest bieżąca obsługa prawna, obejmująca pełne wsparcie dla urzędów obsługujących organy wykonawcze oraz dla organów stanowiących jednostek samorządowych.

Wsparcie dla urzędów obsługujących organy wykonawcze, tj. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich obejmuje kompleksowe wsparcie prawne. W ramach tej usługi udzielamy porad i sporządzamy opinie prawne w pełnym zakresie działalności tych jednostek. Wspieramy i prowadzimy sprawy z zakresu postępowań administracyjnych, podatkowych, sądowych i egzekucyjnych. Zajmujemy się zagadnieniami ustrojowego prawa samorządowego, gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadowej i ochrony środowiska, prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego, prawa podatkowego. Charakterystyka działalności jednostek samorządu terytorialnego wymaga eksperckiej wiedzy i interdyscyplinarnego doświadczenia. 

Zapewniamy także istotne wsparcie w ramach obrotu gospodarczego z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Opiniujemy zawierane przez jednostki umowy i porozumienia oraz – w miarę sygnalizowanych przez Klienta potrzeb – zapewniamy uczestnictwo w konsultacjach, rokowaniach, negocjacjach prowadzonych przez jednostkę w celu zawarcia umowy, porozumienia bądź ugody.

Rozumiejąc potrzebę decentralizacji sposobu realizacji zadań publicznych przez samorządowe jednostki organizacyjne, pomagamy w prawidłowym realizowaniu zadań korporacyjnych samorządu w zakresie nadzoru właścicielskiego. Oferujemy także doradztwo prawne w zakresie organizacji powierzania zadań komunalnych jednostkom organizacyjnym, w szczególności poprzez tworzenie, likwidację, reorganizację i przekształcenia samorządowych jednostek organizacyjnych, które to jednostki także mogą pozyskać wsparcie prawne SDO Legal.

Profesjonalna obsługa prawna jest podstawą sprawnego działania samorządów.

Co robimy w ramach usługi?

  • zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne dla urzędów obsługujących organy wykonawcze, tj. urzędów gmin, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich,
  • zapewniamy doradztwo i zastępstwo procesowe w sprawach z zakresu postępowań administracyjnych, podatkowych, zamówień publicznych, sądowych i egzekucyjnych,
  • doradzamy w zakresie gospodarki komunalnej, gospodarki nieruchomościami, gospodarki odpadowej, ochrony środowiska i prawa budowlanego,
  • zapewniamy kompleksową obsługę prawną inwestycji samorządowych i zamówień publicznych,
  • windykujemy należności jednostek samorządowych,
  • doradzamy w zakresie zadań korporacyjnych samorządu w odniesieniu do nadzoru właścicielskiego,
  • świadczymy usługi w zakresie tworzenia, likwidacji, reorganizacji i przekształcenia samorządowych jednostek organizacyjnych.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Case studies

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg