<< Jednostki samorządu terytorialnego

Obsługa prawna jednostek organizacyjnych i spółek prawa handlowego (bieżąca i procesowa)

Nasze wieloletnie doświadczenia i zdobyta wiedza pozwala kompleksowo doradzać w zakresie obsługi całej struktury jednostek samorządowych, spółek komunalnych i innych jednostek organizacyjnych. Powiązanie czynności doradczych pozwala na uzyskanie pozytywnych efektów synergii i unikanie konfliktów wewnętrznych, co przekłada się na zwiększenie efektywności działania jednostek samorządowych.

W sytuacji, gdy jednostka samorządowa zdecydowała się na określony wariant realizacji zadań własnych za pośrednictwem jednostek organizacyjnych, w oparciu o autorskie doświadczenia potrafimy doradzić i zoptymalizować procesy powierzania tychże zadań i ich wykonywania. Wspieramy naszych Klientów również w obszarze finasowania zadań wraz z doradztwem w zakresie przepływów pieniężnych pomiędzy jednostkami.

Wiemy jak ważne jest, aby jednostki organizacyjne i spółki komunalne działały sprawnie, zgodnie z prawem i zasadami finansów publicznych. Wiemy jak ważna jest współpraca i wykorzystywanie efektów synergii w obrębie danej struktury JST. Posiadane specjalizacje i ekspercka wiedza SDO Legal w różnych obszarach prawa pozwala zapewnić bieżącą obsługę dla każdego rodzaju jednostki czy spółki, niezależnie od zakresu działania. 

Mamy doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów działających w obszarze usług komunalnych, szkolnictwa, opieki medycznej, inwestycji komunalnych, gospodarki odpadami i ochrony środowiska oraz podmiotów pro bono. Zapewniamy obsługę prawną na każdym etapie, w każdym obszarze i dla każdego rodzaju podmiotu JST. 

Zapewniamy obsługę prawną dla spółek komunalnych, podmiotów zależnych, jednostek organizacyjnych.

Co robimy w ramach usługi?

  • zapewniamy wsparcie korporacyjne JST w zakresie nadzoru właścicielskiego,
  • analizujemy efektywności i doradztwo prawne oraz organizacyjne w zakresie wykonywania zadań własnych poprzez jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej lub poprzez spółki prawa handlowego,
  • analizujemy możliwości realizowania działalności komercyjnej dla podmiotów zewnętrznych przez jednostki organizacyjne w zależności od podmiotowości prawnej,
  • doradzamy w zakresie skutecznej organizacji zamówień publicznych i rozliczania potencjalnego wsparcia finansowego instytucji finansujących,
  • doradzamy w zakresie dokapitalizowania komunalnych osób prawnych.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

2 kwietnia 2022

Formy pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego

1 kwietnia 2022

Legalizacja pobytu – Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Case studies

8 lipca 2022

Co gdy dzierżawca nie chce oddać nieruchomości?

Jednostki samorządu terytorialnego
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg