<< HR – Prawo pracy

Negocjacje i spory pracownicze

Prowadzenie zakładu pracy wymaga ciągłego prowadzenia negocjacji: przy zatrudnianiu pracowników, przy zmianie warunków pracy, ale także przy redukcji lub restrukturyzacji zatrudnienia. Czasem zamiast negocjacji wybierana jest także droga sądowa. Niezależnie od wybranego rozwiązania wspieramy naszych klientów - doradzając, a także aktywnie uczestnicząc w spotkaniach oraz postępowaniach sądowych.

Prowadzenie negocjacji z pracownikami, ich przedstawicielami lub związkami zawodowymi jest stałą częścią prowadzenia działalności gospodarczej. Ważnym jest jednak, by działania te nie zabierały czasu i energii, które można wykorzystać do rozwoju biznesu.

W zakresie prowadzenia negocjacji zapewniamy kompleksowe wsparcie począwszy od przygotowania strategii uwzględniającej kluczowe interesy pracodawcy, aż po reprezentowanie podczas spotkań. Pozwala to na precyzyjne wyrażenie potrzeb i pozwala na uniknięcie rozbieżności interpretacyjnych, a w konsekwencji eliminuje ryzyko sporów sądowych.

Obok wsparcia w zakresie prowadzenia negocjacji zapewniamy naszym Klientom indywidualną i kompleksową strategię prowadzenia sporów sądowych. Występując przed sądami i organami publicznymi korzystamy z naszej specjalistycznej wiedzy i doświadczenia zdobytego w różnorodnych sporach z zakresu prawa pracy.

Z sukcesem reprezentowaliśmy naszych klientów w sprawach związanych z zakończeniem stosunku pracy, mobbingiem czy dyskryminowaniem pracowników. Posiadamy również bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów związanych z naruszeniem warunków umów o zakazie konkurencji oraz zachowaniu poufności.

W prowadzonych sporach sądowych reprezentowaliśmy zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Z powodzeniem doradzamy w obszarze prawa pracy, reprezentując zarówno pracodawców, jak i pracowników.

Co robimy w ramach usługi?

  • Prowadzimy spory związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
  • Prowadzimy spory o mobbing, dyskryminację oraz naruszenie dóbr osobistych,
  • Prowadzimy spory związane z naruszeniem umów o zakazie konkurencji oraz czynów nieuczciwej konkurencji,
  • Prowadzimy spory o roszczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • Prowadzimy postępowania przed organami administracyjnymi oraz sądami administracyjnymi,
  • Prowadzimy negocjacje indywidualne z pracownikami oraz zbiorowe ze stroną społeczną (związki zawodowe, rady pracowników, inne ciała przedstawicielskie).

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

HR - Prawo pracy
Kontrola trzeźwości

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

HR - Prawo pracy
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg