<< HR – Prawo pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy

Mobbing i dyskryminacja w miejscu pracy to pojęcia często używane zamiennie. W rzeczywistości są to jednak odmienne zjawiska, które prowadzą do powstania odrębnych uprawnień po stronie pracownika oraz różnią się charakterem obowiązków obciążających pracodawcę.

Doradzamy pracodawcom w zakresie działań mających na celu przeciwdziałanie mobbingowi. Proponujemy kompleksowe rozwiązania organizacyjne mające na celu realizacje nałożonych na pracodawcę obowiązków w zakresie przeciwdziałania temu zjawisku. Sporządzamy polityki antymobbingowe i procedury wewnętrzne. Proponowane rozwiązania nie są jednak tylko kolejnym dokumentem do publikacji – niezwykle istotne jest, by ich postanowienia były przestrzegane. 

Prowadzimy szkolenia dla kadry kierowniczej, które kładą nacisk na praktyczny aspekt zagrożenia, posiłkując się licznymi przykładami z praktyki.

W przypadku, gdy istnieje podejrzenie wystąpienia mobbingu, działamy doraźnie – przygotowując podstawy prawne dla działania komisji antymobbingowej oraz wspierając jej członków w wykonywaniu powierzonych zadań.

W obszarze przeciwdziałania dyskryminacji analizujemy planowane przez pracodawców działania pod kątem naruszenia praw poszczególnych pracowników. Doradzamy w wyborze odpowiednich kryteriów różnicowania sytuacji pracowników – w szczególności w zakresie organizacji pracy, wynagradzania – tak, by podejmowanie działania były zgodne z prawem.

W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu pracy reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych.

Mobbing i dyskryminacja to odmienne pojęcia, dlatego informujemy, jakie prawa i obowiązki ma pracownik, a jakie pracodawca.

Co robimy w ramach usługi?

  • Doradzamy w zakresie tworzenia rozwiązań antymobbingowych,
  • Analizujemy planowane działania pod kątem przesłanek dyskryminacyjnych,
  • Wspieramy prace komisji antymobbingowych,
  • Reprezentujemy pracowników i pracodawców w postępowaniach sądowych dotyczących dyskryminacji w zatrudnieniu, mobbingu czy molestowania w miejscu pracy.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

HR - Prawo pracy
Kontrola trzeźwości

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

HR - Prawo pracy
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg