<< HR – Prawo pracy

Legalizacja pobytu i pracy dla cudzoziemców

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga przede wszystkim dostępu do odpowiednich kadr. Gdy istnieje problem ze znalezieniem odpowiednich pracowników na rynku lokalnym, rozwiązaniem może być zatrudnienie cudzoziemców.

W obszarze legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców zapewniamy kompleksową obsługę procedur legalizacyjnych. Reprezentujemy nie tylko pracodawców poszukujących nowych pracowników, lecz także samych cudzoziemców. Kompleksowo działamy w postępowaniach o udzielenie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom, pozyskiwaniu niebieskiej karty UE czy zezwolenia pobyt stały i rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Wspieramy cudzoziemców w postępowaniach wizowych, w szczególności zezwalających na podjęcie oraz wykonywanie pracy na terytorium Polski. Doradzamy także poprzez udzielanie praktycznych porad dotyczących przysługujących praw w związku ze świadczeniem takiej pracy.

Zawsze staramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie, rzetelnie informując o wszystkich dostępnych możliwościach, w tym możliwości wynikających z legalizacji pobytu ze względów rodzinnych.

W przypadku, gdy pracodawca tylko „pośrednio” zatrudnia cudzoziemców, np. jako pracowników tymczasowych, dbamy o prawidłowość postanowień umów o współpracy, by ograniczyć ryzyko, w tym ryzyko finansowe związane z dopuszczeniem do pracy osób bez wymaganych prawem zezwoleń.

Nie ograniczamy się wyłącznie do czynności dotyczących legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców na terytorium RP. Zdarza się, że dochodzi do sytuacji, w których doszło do naruszenia przepisów dotyczących legalności zatrudnienia cudzoziemców. W takich przypadkach reprezentujemy pracodawców w sporach przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną.

Zapewniamy kompleksową obsługę procedur w obszarze legalizacji pobytu i pracy dla cudzoziemców.

Co robimy w ramach usługi?

  • Doradzamy w zakresie wyboru właściwej procedury i odpowiedniego rodzaju zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt,
  • Reprezentujemy w postępowaniach dotyczących uzyskania kart pobytu,
  • Reprezentujemy w postępowania dotyczących uzyskania wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę oraz przedłużeń lub zmian zezwolenia o pracę,
  • Przejmujemy formalne obowiązki związane z kontaktem z Powiatowymi i Wojewódzkimi Urzędami Pracy oraz Urzędami Wojewódzkimi,
  • Reprezentujemy w postępowaniach o uzyskanie numeru PESEL, także dla osób niemieszkających w Polsce,
  • Reprezentujemy pracodawców w toku postępowań prowadzonych przed Państwową Inspekcją Pracy oraz Strażą Graniczną.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

HR - Prawo pracy
Kontrola trzeźwości

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

HR - Prawo pracy
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg