28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

Każdy pracodawca ma ustawowy obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Jest to obowiązek wprost wynikający z przepisów Kodeksu pracy. Jednal przepisy nie wskazują środków, jakimi ma posługiwać się pracodawca, aby zrealizować ustawowy obowiązek. Zanie...

HR - Prawo pracy
Kontrola trzeźwości

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

W obliczu długo zapowiadanej nowelizacji Kodeksu pracy, w celu dostarczenia wszelkich bieżących informacji związanych z prowadzeniem przez działalności, przedstawiamy informator o zapowiadanych zmianach, które wprowadzałaby ustawa, której projekt w d...

HR - Prawo pracy

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – praca zdalna

W obliczu długo zapowiadanej nowelizacji Kodeksu pracy, w celu dostarczenia wszelkich bieżących informacji związanych z prowadzeniem przez działalności, przedstawiamy informator o zapowiadanych zmianach, które wprowadzałaby ustawa, której projekt w d...

HR - Prawo pracy