<< HR – Prawo pracy

Zatrudnienie i organizacja pracy

Dobór kadr oraz optymalna organizacja pracy - w tym również pracy zdalnej - pozwala na szybkie i sprawne realizowanie celów operacyjnych i produkcyjnych. Nie bez znaczenia jest również optymalizacja kosztów oraz redukcja ryzyka, co pozwala na stabilną działalność.

Wspieramy naszych Klientów w organizacji pracy od momentu zatrudnienia aż do zakończenia stosunku pracy.

Zapewniamy także wsparcie w procesach decyzyjnych związanych zatrudnieniem i kompleksową organizacją modelu zatrudnienia w danym podmiocie. Opracowujemy komplet dokumentów począwszy od klauzul informacyjnych dla procesów rekrutacyjnych aż po dokumenty związane z zatrudnieniem, takie jak umowy o pracę czy umowy cywilnoprawne (kontrakty menadżerskie, umowy o świadczenie usług z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą). Całość przygotowywana jest w formie przejrzystych dokumentów, także w wersjach dwujęzycznych, jeżeli jest to wymagane.

Pomagamy w organizacji pracy w sposób zapewniający nie tylko zgodność z przepisami, lecz także w zakresie uwzględniającym potrzeby biznesowe. Proponując indywidualnie dopasowane rozwiązania uwzględniamy potrzeby pracodawcy, ale również wynikające z przepisów prawa pracowników związane np. organizacją czasu pracy czy zapewnieniem prawa do odpoczynku.

Wymagania stawiane pracodawcom wymuszają posiadanie kompletnej dokumentacji takiej jak np. regulamin pracy, regulamin wynagradzania czy regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Rzetelnie prowadzona dokumentacja nie tylko jasno określa prawa i obowiązki stron, co pozwala uniknąć wątpliwości na etapie jej stosowania, lecz także pozwala uniknąć zarzutów podczas kontroli prowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zapewniamy także wsparcie przy podejmowaniu trudnych decyzji związanych z redukcją zatrudnienia. Opracowujemy strategie i dokumenty dotyczące zwolnień indywidualnych i grupowych. W przypadku rozwiązania umowy o pracę (także w formie rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, czyli zwolnienia dyscyplinarnego) przygotujemy kompletne dokumenty niezbędne do zakończenia stosunku pracy. Uczestniczymy także w negocjacjach mających na celu wypracowanie porozumienia, które pozwoli uniknąć ryzyka związanego z ewentualnym sporem sądowym.

Wiemy, że dla naszych Klientów coraz większe znaczenie ma nie tylko ochrona mienia, lecz także poufnych informacji oraz wyjątkowego doświadczenia (know-how), które pozwoliło na wypracowanie stabilnej pozycji na rynku. Zapewniamy narzędzia zapewniające zachowanie poufności oraz uniemożliwiające działanie dla podmiotów konkurencyjnych zarówno w trakcie trwania zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.

Oferujemy kompletne i sprawdzone rozwiązania od momentu zatrudnienia do rozwiązania stosunku pracy.

Co robimy w ramach usługi?

  • przygotowujemy regulaminy pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz pozostałe wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy,
  • wspólnie z Klientem opracowujemy politykę wynagradzania, zasady i tryb zaszeregowania pracowników oraz plany rozwojów i awansu zawodowego, które nie tylko są skuteczne, ale i uwzględniają obostrzenia natury prawnej przygotowujemy umowy o pracę, umowy lub kontrakty menadżerskie dla członków zarządu i kadry kierowniczej oraz pozostałą dokumentację z zakresu stosunku pracy, w tym dokumenty rozwiązujące umowę o pracę,
  • doradzamy w zakresie delegowania pracowników do państw należących do Unii Europejskiej oraz do innych państw,
  • doradzamy w zakresie redukcji i restrukturyzacji zatrudnienia,
  • zabezpieczamy informacje poufne oraz know-how,
  • doradzamy przy transakcjach łączenia, nabywania lub podziału przedsiębiorstw i ich części,
  • doradzamy w obszarze HR w ramach bieżącej działalności pracodawcy.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Artykuły

28 listopada 2022

Mobbing w miejscu pracy – kiedy mamy z nim do czynienia?

HR - Prawo pracy
Kontrola trzeźwości

10 lipca 2022

Nowelizacja Kodeksu Pracy – kontrola trzeźwości

HR - Prawo pracy
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg