<< Nowe technologie

Ochrona własności intelektualnej

Uważamy, że pomysły naszych Klientów zasługują na najlepszą ochronę. A gdyby chcieli korzystać z pomysłów innych? Wtedy postaramy się, by nabyli dokładnie to, co jest potrzebne do realizacji przedsięwzięcia. Mamy doświadczenie z projektami wykorzystującymi utwory architektoniczne, programy komputerowe, utwory literackie czy wynalazki. Prawidłowo skonstruowanie postanowień umowy przenoszącej autorskie prawa majątkowe czy licencji pozwolą zaoszczędzić czas, który można poświęcić na rozwój biznesu. Agencje kreatywne, firmy branży budowlanej czy szkoły wyższe - to tylko niektóre podmioty, na rzecz których działamy, a które wykorzystują chronioną prawem twórczość.

Opis:

Prawo chroni pracę twórców: utwory literackie, programy komputerowe, wynalazki, wzory przemysłowe etc. Coraz powszechniejsza jest też wiedza o konieczności zawierania umów pozwalających na korzystanie z owoców cudzej twórczości intelektualnej. Jeżeli jednak umowa ma być zawierana, należy zadbać o to, by odpowiadała faktycznemu zamiarowi kontrahentów.

Nasza oferta jest skierowana nie tylko do artystów czy wynalazców, ale przede wszystkim do podmiotów, które korzystając z cudzej twórczości realizując własne projekty. Są to w szczególności wydawnictwa, agencje reklamowe i marketingowe, producenci radiowi oraz telewizyjni, informatycy, graficy, architekci czy przedsiębiorcy z branży budowlanej – wszyscy, którzy mogą mieć do czynienia z prawem własności intelektualnej w swojej działalności.

Doradzamy:

  • firmom branży budowlanej oraz architektom przy sporządzaniu lub nabywaniu praw do dokumentacji projektowej;
  • agencjom reklamowym przy zawieraniu umów dotyczących grafik, portali internetowych, filmów czy całych kampanii reklamowych;
  • firmom z branży IT przy zawieraniu kontraktów, w których wykorzystywane są nie tylko samodzielnie napisane komponenty, ale także te funkcjonujące o różnego rodzaju licencje takie jak GNU GPL, Apache czy MIT.

Świadczymy także kompleksowe usługi prawne na rzecz instytucji kultury jak muzea czy biblioteki oraz doradzamy (także jednostkom samorządu terytorialnego) przy organizacji wydarzeń artystycznych takich jak koncerty, festiwale, imprezy sportowe.

Doradzamy twórcom i podmiotom, które korzystając z cudzej twórczości realizują własne projekty.

Co robimy w ramach usługi?

  • doradzamy w zakresie umów o przeniesieniu praw majątkowych autorskich, praw wyłącznych, praw ochronnych, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, licencji,
  • doradzamy przy wprowadzaniu utworów na rynek,
  • doradzamy przy komercjalizacji (zarówno pośredniej jak i bezpośredniej) wynalazków,
  • negocjujemy warunki współpracy pomiędzy twórcami a zainteresowanymi nabyciem efektów pracy.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Klient Biznesowy

Nowe technologie

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg