<< Nowe technologie

e-Commerce i konsumenci

W ramach obsługi prawnej doradzamy podmiotom z sektora e-Commerce: zarówno małym sklepom internetowym, jak i przedsiębiorcom oferujący wyspecjalizowane usługi dostępne drogą elektroniczną. W dobie nowych technologii, gdzie zakupów dokonuje się z użyciem smartphone'a, każdy może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, zaś przedsiębiorcy muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie swojej działalności. Z jednej strony chodzi o wprowadzenie korzystnych postanowień regulaminów, z drugiej zaś o ograniczenia wynikające z praw konsumentów czy klauzul uznanych za niedozwolone, tzw. klauzul abuzywnych.

Branża e-Commerce podlega nie tylko pod ogólne przepisy Kodeksu cywilnego, ale także uwzględnić musi szereg przepisów sektorowych regulujących specyfikę funkcjonowania w wirtualnej rzeczywistości. Przedsiębiorców obowiązują zatem nie tylko ograniczenia związane z prawami konsumentów, ale także wynikające z takich aktów jak ustawa o świadczeniu usług drogę elektroniczną czy Prawo telekomunikacyjne. Również ochrona danych osobowych w tym obszarze została uregulowana w sposób szczególny. Podstawą funkcjonowania przedsiębiorcy od strony formalnoprawnej są zatem różnego rodzaju regulaminy określające prawa i obowiązki stron.

Zapewniamy wsparcie w zakresie działań podejmowanych w celu promowania działalności naszych Klientów – zarówno w świecie wirtualnym, jak i rzeczywistym. Prawidłowe opracowanie jasnych i czytelnych regulaminów stanowi gwarancję bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. Odpowiednie określenie zasad akcji promocyjnej jest bardzo ważne, by np. omyłkowo, zamiast konkursu, nie urządzić loterii regulowanej przez ustawę o grach hazardowych.

Rosnąca świadomość prawna konsumentów sprawia, że są oni gotowi coraz częściej dochodzić swoich praw na drodze postępowania sądowego. Uważamy, że spór sądowy jest ostatecznością – negocjacje czy mediacja pozwalają zaoszczędzić nie tylko czas, lecz także pieniądze.

Zapewniamy pełne wsparcie w zakresie e-Commerce: od sporządzenia regulaminu po obsługę postępowań reklamacyjnych.

Co robimy w ramach usługi?

  • przygotowujemy i wdrażamy regulaminy sklepów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem praw konsumentów,
  • weryfikujemy regulaminy pod kątem występowania klauzul niedozwolonych (abuzywnych),
  • przygotowujemy i wdrażamy regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, także dla takich usług jak IaaS, PaaS, SaaS czy aplikacji mobilnych,
  • doradzamy w zakresie ochrony danych osobowych,
  • przygotowujemy regulaminy konkursów, promocji, akcji marketingowych, loterii pieniężnych, fantowych,
  • przygotowujemy regulaminy akcji promocyjnych w social mediach,
  • przygotowujemy regulaminy akcji crowfundingowych,
  • wspieramy w prowadzeniu postępowań reklamacyjnych,
  • doradzamy w zakresie roszczeń związanych z rękojmią, gwarancją czy prawem do odstąpienia od umowy,
  • doradzamy w zakresie roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Klient Biznesowy

Nowe technologie

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg