<< Nowe technologie

Software i IT

W ramach obsługi prawnej sektora IT doradzamy w zakresie projektowania i wdrażania projektów IT. Pomagamy nie tylko w zakresie umów własności intelektualnej dotyczących przeniesienia autorskich praw majątkowych czy licencji, lecz także umów serwisowych i na dostawy sprzętu informatycznego, również w ramach Prawa Zamówień Publicznych.

Świadczymy kompleksową obsługę prawną dla przedsiębiorców oferujących produkty i usługi informatyczne. Rozumiejąc biznes IT nie ograniczamy się wyłącznie do kwestii prawnych. Rozumiejąc, na czym polegają oferowane produkty i usługi w branży IT, doradzamy także Klientom z innych branż – nabywcom i użytkownikom nowych technologii, wdrażających rozwiązania informatyczne.

Wielu z naszych Klientów, z uwagi na specyfikę prowadzonej działalności, zakupuje dedykowane oprogramowanie dla wsparcia procesów biznesowych. Specyfika tego rodzaju zamówień wymaga często wsparcia prawnego już na etapie negocjowania kontraktu, a także nadzoru nad wdrożeniem. Na tym etapie są bowiem weryfikowane zachowania drugiej strony pod kątem prawidłowości wykonania zobowiązania.

Bazując na naszym doświadczeniu, które nie ogranicza się wyłącznie do kwestii prawnych, przygotowujemy umowy mające na celu pełne zabezpieczenie interesów naszych Klientów. Przewidujemy zagrożenia, starając się ograniczyć ryzyko ich wystąpienia. Wśród licznych dokumentów, które sporządziliśmy do tej pory, można znaleźć:

 • umowy serwisowe (SLA – Service Level Agreement);
 • regulaminy i ogólne warunki umów dla rozwiązań PaaS, IaaS oraz SaaS;
 • umowy licencyjne;
 • umowy przenoszące prawa (np. do oprogramowania);
 • umowy na wdrożenie dedykowanych systemów informatycznych.

Zakup i dostawa sprzętu informatycznego czy audiowizualnego jest zwykle kosztowną inwestycją. Ważne jest nie tylko wprowadzenie w umowie odpowiednich klauzul zabezpieczających prawidłowe wykonanie zobowiązania, np. w zakresie rękojmi czy świadczenia usług serwisowych. W przypadku podmiotów finansujących zakup ze środków publicznych konieczne jest też uwzględnienie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Rozumiemy IT.

Co robimy w ramach usługi?

 • Tworzymy, opiniujemy oraz negocjujemy kontrakty na produkty i usługi IT,
 • Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących wdrożeń systemów informatycznych,
 • Reprezentujemy Klientów w sporach dotyczących naruszenia autorskich praw majątkowych do oprogramowania oraz praw wyłącznych do wynalazków,
 • Zapewniamy obsługę prawną w zakresie ochrony i eksploatacji baz danych oraz domen internetowych,
 • Tworzymy oraz opiniujemy umowy, których przedmiotem jest oprogramowanie, w tym umowy z obszaru GameDev,
 • Analizujemy rozwiązania licencyjne z uwzględnieniem potrzeb Klienta: Apache, MIT, GNU GPL, etc.,
 • Wspieramy przy wdrażaniu rozwiązań IT.

Opiekun obszaru:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Klient Biznesowy

Nowe technologie

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg