<< Inwestycje

Pozyskiwanie finansowania

Funkcjonowanie biznesu i jego ekspansja wymaga odpowiedniego finansowania. W SDO Legal mamy bogate doświadczenia i wiedzę w zakresie pozyskiwania finansowania w różnej formule i z różnych źródeł. Rozumiemy to zadanie znacznie szerzej i wiemy, że źródłem finansowania są nie tylko instytucje bankowe.

Fundusze typu equity, hedgingowe, wykupy typo LBO, MBO, leasing zwrotny, środki UE, środki pomocowe, anioły biznesu, wykorzystanie własnych kapitałów i zasobów to tylko niektóre z wielu rozwiązań jakie możemy pomóc zastosować. Uczestniczyliśmy w wielu wymagających projektach, uwzględniających również wejście podmiotu na rynki papierów wartościowych oraz pozyskiwania partnerów biznesowych w zakresie finansowania. Każda organizacja i każdy projekt wymagają indywidualnego podejścia i rozwiązania finansowego.

W ramach obsługi prawnej pomagamy uzyskaniu finansowania z takich źródeł jak:

 • kredyty inwestycyjne udzielane przez banki 
 • emisję akcji, w tym poprzez debiut giełdowy;
 • emisję obligacji na rynku Catalyst oraz niepublicznym;
 • finansowanie z funduszy typu Venture Capital, Private Equity

W SDO Legal zapewniamy pomoc w uzyskaniu finansowania ze źródeł zewnętrznych dla realizacji celów inwestycyjnych. W każdym przypadku nasza analiza obejmuje takie etapy jak:

 • analizę dostępnych form finansowania projektu inwestycyjnego;
 • obsługa formalno-prawna procesu inwestycyjnego;
 • pozyskanie finansowania ze źródeł zewnętrznych.

W zależności od wybranego modelu finansowania w ramach obsługi formalno-prawnej przygotowujemy, we współpracy ze specjalistami z innych branż np. rzeczoznawcami pełną dokumentację. W przypadku emisji akcji przeprowadzamy m.in. wycenę przedsiębiorstwa, dzięki czemu nasi Klienci debiutowali na rynku GPW, New Connect czy NASDAQ.

Oferowana przez SDO Legal usługa zapewnia kompleksowe wsparcie znacząco odciążając Klientów z dodatkowych obowiązków. Całość procesu realizowana jest w pełni transparentnie, aby wszystkie zainteresowane strony mogły podejmować świadome decyzje. Powierzenie SDO Legal pozyskania zewnętrznego dofinansowania pozwala na minimalizację ryzyka związanego z niepowodzeniem inwestycji.

Zewnętrzne finansowanie Twoich projektów inwestycyjnych.

Co robimy w ramach usługi?

 • Doradzamy w wyborze najlepszej strategii finansowania Twojego biznesu,
 • Pomagamy w wykorzystaniu funduszy inwestycyjnych typu equity, hedgingowych w finansowaniu biznesu,
 • Doradzamy w finansowaniu wykupów typu LBO oraz MBO,
 • Doradzamy w relacjach z bankami, instytucjami finansowymi i leasingowymi,
 • Doradzamy w pozyskaniu i wykorzystaniu środków UE oraz innych środków pomocowych (zwrotnych i bezzwrotnych),
 • Doradzamy w racjonalnym wykorzystaniu własnych kapitałów i zasobów dla sfinansowania Twojego rozwoju.

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg