<< Inwestycje

Fuzje i przejęcia

SDO Legal od wielu lat doradza w zakresie projektów fuzji i przejęć (M&A), wycen oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Staramy się pomóc osiągnąć najlepszy możliwy efekt wynikający z danej transakcji M&A. Eksperci SDO Legal doradzają na każdym etapie transakcji M&A. Pomagamy wybrać strategię, opracować ją, przeprowadzamy analizy due diligence, wspieramy w negocjacjach, aż po ostateczne zawarcie umowy.

SDO Legal przeprowadziło szereg transakcji z obszaru M&A takich jak połączenia, przejęcia czy podziały podmiotów funkcjonujących na rynku. Nadrzędnym celem, jakim kierujemy się przy wykonywaniu pracy to biznesowe potrzeby Klientów. Znając potrzeby Klienta przygotowujemy krótko-, średnio- oraz długoterminowe strategie rozwoju uwzględniające nie tylko strukturę przedsiębiorstwa, ale także zmieniające się otoczenie biznesu.

Wydaje się, że sama transakcja jest najistotniejsza z punktu widzenia praktyki M&A, jednak dla SDO Legal jest to tylko jeden z etapów. Każda tego rodzaju transakcja musi poprzedzona fazą przygotowawczą polegającą na określeniu celów oraz zabezpieczenia podstawowych interesów, m.in. poprzez zawarcie odpowiednich umów o zachowaniu poufności. Kolejnym etapem jest formalne przygotowanie transakcji oraz badanie jej przedmiotu. Dzięki tym działaniom Klient nie jest narażony na nieprzewidziane ryzyka i konieczność ponoszenia dodatkowych, niespodziewanych kosztów. Zwieńczeniem tych czynności jest sama transakcja, jednak nasza praca często nie kończy się na tym etapie. Kolejne czynności zmierzają do integracji po transakcji M&A (Post Merger Integration), co obejmuje m.in. optymalizację struktury zatrudnienia oraz ujednolicenia procedur tak, by możliwe było sprawne działanie nowego podmiotu.

Odpowiadając na potrzeby naszych Klientów projektujemy także strategie wyjścia pozwalające na sprzedaż lub inną formę przekazania przedsiębiorstwa. Innym niż sprzedaż modelem może być na przykład debiut giełdowy spółki.

Posiadamy doświadczenie w obsłudze transakcji krajowych i międzynarodowych. Świadczymy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców, inwestorów strategicznych oraz inwestorów finansowych.

W pracy nad projektami wyróżnia nas zrozumienie indywidualnych potrzeb i uwarunkowań, kreatywność i poszukiwanie praktycznych rozwiązań. Wiemy jak ważne jest zidentyfikowanie celów każdego projektu i zbudowanie jego strategii i mapy drogowej dopasowanej do konkretnych założeń biznesowych. 

W SDO Legal rozumiemy istotę transakcji M&A. Dlatego pomagamy je realizować.

Co robimy w ramach usługi?

  • zapewniamy kompleksowe doradztwo w procesach M&A,
  • doradzamy w zakresie restrukturyzacji lub reorganizacji biznesu,
  • doradzamy w zakresie opracowania struktury prawnej i podatkowej transakcji,
  • wspieramy proces wycen spółek podczas transakcji fuzji i przejęć (M&A),
  • przeprowadzamy badania Due Diligence,
  • wspieramy przy sporządzaniu umów inwestycyjnych SPA (Sale and purchase agreement),
  • doradzamy w zakresie wydzielenie biznesu (Carve-out) w procesie M&A,
  • świadczymy usługi po transakcjach M&A (Post Merger Integration).

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg