<< Inwestycje

Audyty due diligence i legal screening

Wiemy jak ważne jest bezpieczeństwo transakcyjne. Rozumiemy, że kluczem do bezpieczeństwa jest wszechstronna analiza ryzyk. Wykonaliśmy dziesiątki projektów typu due diligence lub legal screening o zróżnicowanym zakresie i przedmiocie. Pomagamy podejmować właściwe decyzje w biznesie.

Uważamy, że nasz Klient powinien mieć pewność, w co inwestuje swoje pieniądze. Dlatego przed zawarciem umowy warto zbadać jej przedmiot. W szczególności, jeżeli przedmiot transakcji nie jest oczywisty jak na przykład konkretna nieruchomość, ale bardzo złożony – gdy Klient zamierza nabyć przedsiębiorstwo. W SDO Legal poddajemy dogłębnej analizie aspekty prawne obejmujące wszystkie obszary działalności przedsiębiorstw lub spółek. Uwzględniamy różne aspekty: od prawa antymonopolowego, poprzez prawo własności intelektualnej, identyfikację i ocenę potencjalnych roszczeń aż do określenia faktycznych zobowiązań. Im bardziej złożony jest przedmiot transakcji tym większe ryzyko niesie dla nabywcy. Często nabywca ponosi odpowiedzialność za wcześniejsze zobowiązania – dzieje się tak w szczególności, gdy przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Prawidłowo przeprowadzony legal screening pozwoli ocenić czy faktycznie transakcja jest tak atrakcyjna jak się na początku wydawało.

Jednak przedmiotem due diligence może być również pojedyncza nieruchomości. Jeżeli to konieczne, powołujemy do współpracy biegłych rewidentów, specjalistów w dziedzinie ochrony środowiska, szacowania nieruchomości, rzeczoznawców. W zależności od charakteru nieruchomości może się okazać konieczna weryfikacja nie tylko treści księgi wieczystej, ale także całego procesu budowlanego: od pozwolenia na budowę po pozwolenie na użytkowanie. Często bowiem zdarza się, że błędy poczynione na wczesnym etapie skutkują brakiem możliwości osiągnięcia zamierzonego celu.

Prawnikom SDO Legal zaufali krajowi i zagraniczni inwestorzy. Realizowaliśmy operacje z komponentem międzynarodowym dla Klientów z takich państw jak Szwecja, Norwegia, Niemcy, Niderlandy czy Dania. W SDO Legal wspieramy jednak nie tylko przedsiębiorców w realizowaniu przejęć. Zapewniliśmy wsparcie także licznym prywatnym inwestorom w przede wszystkim w zakresie pozyskiwania nieruchomości. Poddawaliśmy analizie model transakcji oraz ryzyka związane z samą nieruchomością czy transferami pieniężnymi.

Zapewniamy bezpieczeństwo inwestycji od A do Z: od Antymonopolowego prawa po Zabezpieczenie Zobowiązań.

Co robimy w ramach usługi?

  • doradzamy w transakcjach handlowych i inwestycyjnych,
  • sprawdzamy i oceniamy stan prawny nieruchomości,
  • wykonujemy projekty typu due diligence lub legal screening,
  • doradzamy na etapie przed transakcyjnym jak i po transakcyjnym,
  • ustalamy optymalny model transakcji,
  • weryfikujemy kontrahentów i pomagamy szacować ryzyka.

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg