<< Inwestycje

Infrastruktura i Nieruchomości

W obrębie tego obszaru praktyki Klientami SDO Legal są między innymi inwestorzy indywidualni i instytucjonalni z kraju i zagranicy, najemcy, wynajmujący, deweloperzy, właściciele i zarządzający nieruchomościami, fundusze inwestujące w nieruchomości, podmioty finansujące inwestycje, firmy budowlane, generalni wykonawcy, ale również osoby indywidualne.

SDO Legal oferuje pomoc prawną w całym procesie związanym z realizacją przedsięwzięć w na rynku nieruchomości. Nasze doświadczenia i wiedza pozwala zapewnić doradztwo w różnego rodzaju transakcjach, niezależnie od typu nieruchomości i rodzaju stosunku prawnego. 

Przede wszystkim obsługujemy duże inwestycje infrastrukturalne. Naszych Klientów wspieraliśmy przy realizacji inwestycji w powierzchnie biurowe, magazyny wysokiego składowania, specjalistyczne obiekty produkcyjne jak i budynki mieszkalne, apartamentowe i hotelowe.

Często własność (czyli zakup nieruchomości) nie jest jedynym rozwiązaniem pozwalającym na osiągnięcie celów. Nierzadko zawarcie umowy innego rodzaju, takiego jak np. najem będzie korzystniejsze pod względem biznesowym, ekonomicznym i podatkowym. 

Ten obszar praktyki SDO Legal obejmuje również wsparcie procesu budowlanego. Obsługa w tym zakresie może dotyczyć poszczególnych etapów, takich jak np. przygotowanie i negocjowanie umowy o roboty budowlane. Jeżeli jednak potrzebne jest kompleksowe wsparcie obsługujemy proces budowlany od A do Z, co obejmuj m.in. umowy z projektantem, postępowania administracyjne, sam proces budowlany i czynności odbiorowe. Jeżeli taka jest potrzeba Klienta bierzemy także udział w naradach i komisjach na placach budowy co pozwala znacząco przyspieszyć proces inwestycyjny.

Nasze doświadczenie w realizowaniu inwestycji także w oparciu o międzynarodowe wzory umowne (FIDIC) pozwala na sprawną obsługę wszystkich uczestników procesu inwestycyjno-budowlanego: inwestorów, wykonawców, podwykonawców (i dalszych podwykonawców), inżynierów kontraktów, inżynierów nadzoru.

SDO Legal – Twój partner na rynku nieruchomości.

Co robimy w ramach usługi?

  • wspieramy transakcje zakupu lub sprzedaży nieruchomości,
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy najmu, dzierżawy i inne,
  • wspieramy komercjalizację nieruchomości,
  • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty budowlane,
  • kompleksowo obsługujemy procesy inwestycyjne,
  • przygotowujemy i negocjujemy kontrakty budowlane.

Opiekun obszaru:

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Agata Zimnicka

radca prawny

Agata Zimnicka

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

10 lipca 2022

Due Diligence przed nabyciem przedsiębiorstwa

Inwestycje
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg