<< Szkody osobowe i majątkowe

Wypadek przy pracy

Zdarzenia powodujące uszczerbek na zdrowiu często spowodowane są z wykonywaną pracą. Jednak nawet jeżeli do incydentu nie doszło na terenie zakładu pracy nie oznacza, to, że nie może on zostać tak zakwalifikowany jeżeli doszło do niego w związku z wykonywaniem pracy. Bogate doświadczenie ekspertów SDO Legal z obszaru prawa pracy oraz prawa medycznego pozwala kompleksowo ocenić skutki zdarzenia i prowadzić postępowania przedsądowe i sądowe.

Przepisy prawa dokładnie określają zdarzenia, jakie uznawane są za wypadek przy pracy. W szczególności za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Istnieje jednak szereg zdarzeń, które mimo, iż wypadkiem przy pracy nie są, to przepisy prawa nakazują je tak traktować. Przykładem takiego zdarzenia, które jest traktowane na równi z wypadkiem przy pracy jest na przykład wypadek, któremu pracownik uległ w czasie podróży służbowej.

Jeżeli doszło do takiego zdarzenia, po stronie osoby poszkodowanej mogą powstać określone roszczenia, a także aktualizuje się szereg uprawnień, z których można skorzystać na podstawie przepisów prawa. Są to m.in. odszkodowania wypłacane przez zakład pracy lub ubezpieczyciela, ale także świadczenia wypłacane m.in. przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Eksperci SDO Legal dokładnie analizują każdy przypadek weryfikując nie tylko okoliczności faktyczne, ale także formalne mogące stanowić o podstawie odpowiedzialności pracodawcy. Rozpatrując każdy z przypadków weryfikowane są m.in. procedury BHP, akty wewnątrz zakładowe w zakresie bezpieczeństwa. Dodatkowo weryfikowane jest czy środki bezpieczeństwa miały wyłącznie wymiar formalny, czy też pracodawca podjął faktyczne działania zmierzające do ograniczenia ryzyka związanego z wykonywaniem pracy, w szczególności czy prowadził wymagane szkolenia oraz kierował na odpowiednie badania lekarskie, uwzględniające faktyczne czynniki ryzyka.

W związku ze zdarzeniami mającymi charakter wypadku przy pracy zdobywaliśmy doświadczenie reprezentując zarówno pracodawców, jak też pracowników. Dzięki tej praktyce wiemy, które obszary mogą generować ryzyko, czyli często są traktowane przez przedsiębiorców w sposób wyłącznie formalny, co może skutkować przypisaniem odpowiedzialności. Znając i identyfikując takie obszary możemy znacząco ograniczyć ryzyko procesowe w tym zakresie.

SDO Legal – Twój wybór w sprawach pracowniczych.

Co robimy w ramach usługi?

  • pomagamy w uzyskaniu dokumentacji medycznej z podmiotów leczniczych,
  • w imieniu Klienta zgłaszamy zdarzenia do pracodawcy oraz ubezpieczyciela,
  • pozyskujemy dokumentację związaną z wypadkiem od podmiotów publicznych i prywatnych,
  • reprezentujemy Klienta na etapie przedprocesowym (wezwania do zapłaty, odwołania od decyzji ubezpieczyciela) oraz procesowym (od pozwu aż do skargi kasacyjnej),
  • prowadzimy negocjacje oraz postępowania ugodowe.

Opiekun obszaru:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Michał Myślicki

adwokat / partner

Eksperci:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Klaudia Jakubowska

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Klient Indywidualny

Szkody osobowe i majątkowe

Pozostałe usługi

Case studies

8 lipca 2022

Gdzie kończy się odpowiedzialność za błąd medyczny?

Szkody osobowe i majątkowe
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg