<< Szkody osobowe i majątkowe

Szkody komunikacyjne

Szkody związane z prowadzeniem pojazdu zdarzają się coraz częściej, jednak sprawcy oraz towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają należne poszkodowanym odszkodowania a nawet odmawiają jego wypłaty. W ramach SDO Legal wspieramy naszych Klientów tak, aby postępowanie likwidacyjne zostało przeprowadzone szybko i sprawie a wypłacone odszkodowania były godne i odpowiadały faktycznie poniesionej szkodzę i doznanej krzywdzie.

Wsparcie profesjonalnego pełnomocnika takiego jak radca prawny lub adwokat często już na etapie postępowania likwidacyjnego pozwala na uzyskanie wyższego odszkodowania, niż to uzyskane przez klienta samodzielnie. Wielokrotnie uczestnicząc w tego rodzaju postępowania wiemy jakie argumenty może wykorzystać towarzystwo ubezpieczeniowe. Dzięki wiedzy eksperckiej jesteśmy w stanie przedstawić rzeczowe kontrargumenty uzasadniające wypłatę wyższego odszkodowania.

Jeżeli jednak kwota przyznana przez towarzystwo ubezpieczeniowe nadal nie będzie satysfakcjonująca należy wejść w spór sądowy. Często w ramach postępowania prowadzonego przed sądem można uzyskać znacząco wyższe odszkodowanie. W takim przypadku konieczne jednak może się okazać sporządzenie opinii przez biegłego sądowego. Eksperci z SDO Legal dopilnują by tak sporządzona opinia zawierała wszystkie istotne okoliczności faktyczne dotyczące np. zakresu poczynionych w pojeździe szkód, ale także by biegły działał w oparciu o odpowiednią metodologię sporządzania takich dokumentów. Jest to niezwykle istotne, ponieważ sposób określania szkody wybrany przez biegłego będzie miał potem znaczenie przy określaniu wysokości odszkodowania.

Na drodze może dojść do różnego rodzaju zdarzeń. Ich konsekwencje dotyczą zarówno sprawców, jak też poszkodowanych i mogą być bardzo dotkliwe: od uszkodzenia pojazdu poprzez uszczerbek na zdrowiu czyli uszkodzenie ciała takie jak np. złamania ręki lub nogi, ale także kręgosłupa, a nawet śmierć osoby uczestniczącej w wypadku. Konsekwencją takiego zdarzenia może być również uszkodzenie lub zniczenie transportowanego towaru.

Zakres świadczonych przez SDO Legal usług w ramach zdarzeń komunikacyjnych jest szeroki. Zapewniamy wsparcie zarówno poszkodowanym, ale także sprawcom takich wypadków, wpierając zarówno osoby prywatne, jak też przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. Wypadek może mieć miejsce nie tylko podczas podróży prywatnych, ale także być związany z wykonywaniem obowiązków służbowych – dotyczy to przede wszystkim firm transportowych oraz przewoźników, ale także często podróżujących przedstawicieli handlowych.

Wyznaczamy drogę do celu.

Co robimy w ramach usługi?

  • doradzamy poszkodowanym oraz sprawcom szkód powstałych w związku ze zdarzeniem komunikacyjnym,
  • pośredniczymy w kontaktach z policją, służbą zdrowia (szpitalami, lekarzami), zakładami ubezpieczeniowymi,
  • pozyskujemy dokumentację związaną z wypadkiem od podmiotów publicznych i prywatnych, taką jak np. notatki i raporty policyjne, dokumentacja medyczna, dokumentacja ubezpieczeniowa,
  • dochodzimy przed ubezpieczycielem oraz sądem roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi,
  • prowadzimy postępowania sądowe i pozasądowe związane z dochodzeniem odszkodowania,
  • weryfikujemy dokumentację wypadkową oraz ubezpieczeniową określając stopień odpowiedzialności sprawcy lub wysokość odszkodowania dla pokrzywdzonego,
  • analizujemy umowy, polisy oraz ogólne warunki informując o faktycznym zakresie ubezpieczenia, włączeniach oraz ryzykach z tym związanych,

Opiekun obszaru:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Michał Myślicki

adwokat / partner

Eksperci:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Klient Indywidualny

Szkody osobowe i majątkowe

Pozostałe usługi

Case studies

8 lipca 2022

Gdzie kończy się odpowiedzialność za błąd medyczny?

Szkody osobowe i majątkowe
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg