<< Szkody osobowe i majątkowe

Szkody medyczne

Procesy sądowe, które dotyczą błędów medycznych należą do najbardziej skomplikowanych postępowań. Konieczna jest znajomość nie tylko instytucji prawnych, ale także posiadanie wiedzy i doświadczenia związanych z zagadnieniami z zakresu medycyny. Eksperci z SDO Legal posiadają doświadczenie, które wynika nie tylko z przeprowadzenia wielu postępowań tego rodzaju, i to zarówno reprezentując osoby poszkodowane, ale także lekarzy i jednostki medyczne, takie jak np. szpitale.

SDO Legal zapewnia pomoc prawną w związku z dochodzeniem roszczeń wynikających z popełnienia błędów w sztuce medycznej. Błędy te mogą mieć różne źródło powstania i skutki. Najczęściej sprowadzają się do zaniechań lekarza w zakresie postawienia odpowiedniej diagnozy oraz doboru terapii, niezgodnych dostępną wiedzą naukową z zakresu medycyny. Nieprawidłowości związane ze świadczeniami medycznymi najczęściej dotyczą:

 • błędów diagnostycznych polegających na nieprawidłowej interpretacji wyników przeprowadzonych badań lub zaniechaniu przeprowadzenia diagnostyki,
 • błędów terapeutycznych obejmujących nieprawidłowe leczenie,
 • błędów technicznych polegających na niepoprawnej realizacji decyzji lekarskich,
 • błędów organizacyjnych wynikających nieprawidłowej organizacji procesu leczenia na poziomie administracyjnym.

Mimo, że każdy z tych błędów może wywołać skutek w postaci np. uszczerbku na zdrowiu, to zupełnie inne będą jego przyczyny. Inaczej też będzie przebiegał proces dowodowy w toku procesu sądowego. Stąd konieczna jest znajomość zarówno procedur prawnych jak też wiedza medyczna pozwalająca na dobór określonych środków dowodowych, a także weryfikację opinii sporządzonych przez biegłych w toku postępowania, które często mają kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Błąd medyczny może mieć jednak konsekwencje nie tylko na gruncie prawa cywilnego, ale także skutkować odpowiedzialności karną, np. poprzez narażenie na utratę życia lub zdrowia. Zespół adwokatów oraz radców prawnych z SDO Legal posiada doświadczenie w postępowaniach karnych związanych z błędami medycznymi. Reprezentujemy osoby pokrzywdzone oraz członków ich rodzin poczynając od przygotowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa aż do postępowania sądowego.

Reprezentujemy także lekarzy oraz jednostki medyczne takie jak np. szpitale w związku ze stawianymi zarzutami dotyczącymi popełnienia błędów medycznych. Nasze doświadczenie wynika m.in. ze świadczenia wieloletniej obsługi prawnej dla producentów wyrobów medycznych, szpitali czy uczelni medycznej.

Należna rekompensata za błędy medyczne.

Co robimy w ramach usługi?

 • pomagamy w uzyskaniu dokumentacji medycznej z podmiotów leczniczych,
 • w imieniu Klienta zgłaszamy zdarzenia do podmiotu odpowiedzialnego (np. szpitala) oraz ubezpieczyciela,
 • reprezentujemy Klienta na etapie przedprocesowym (wezwania do zapłaty, odwołania od decyzji ubezpieczyciela) oraz procesowym (od pozwu aż do skargi kasacyjnej),
 • prowadzimy negocjacje,
 • reprezentujemy osoby poszkodowane w postępowaniu karnym prowadzonym przeciwko sprawcy od postępowania przygotowawczego aż do etapu sądowego,
 • podejmujemy się obrony sprawcy w postępowaniach karnych związanych z błędami medycznymi,
 • podejmujemy się obrony osób oraz jednostek, którym zarzucono popełnienie błędu.

Opiekun obszaru:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Michał Myślicki

adwokat / partner

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Klient Indywidualny

Szkody osobowe i majątkowe

Pozostałe usługi

Case studies

8 lipca 2022

Gdzie kończy się odpowiedzialność za błąd medyczny?

Szkody osobowe i majątkowe
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg