<< Sektor publiczny

Wsparcie jednostek sektora w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej

Informacja publiczna i dostęp do niej stała się szczególną wartością w obrocie prawnym i gospodarczym. Jedną z oferowanych przez SDO Legal usług, w ramach świadczonej obsługi prawnej na rzecz jednostek sektora finansów publicznych, jest pomoc w zakresie kierowanych do tego typu jednostek wniosków o udostępnienie informacji publicznej.

Wieloletnie doświadczenia SDO Legal w zakresie obsługi jednostek publicznych pozwala na świadczenie szerokiego wachlarza usług prawnych związanych z dostępem do informacji publicznej. Zapewniamy kompleksowe wsparcie przy weryfikacji sporządzonych projektów decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej, jak i projektów kierowanych do wnioskodawców pism w zakresie poinformowania wnioskodawców przez organ, iż żądana przez informacja nie spełnia przesłanek/nie stanowi informacji publicznej, bądź w zakresie poinformowania wnioskodawców o fakcie, iż organ do którego skierowany został wniosek nie dysponuje przedmiotową informacją publiczną, względnie – w przypadku posiadania przez organ wiedzy w tym zakresie – poinformowanie wnioskodawcy gdzie żądaną informację może uzyskać.

Mając na uwadze powszechność kierowanych do jednostek sektora finansów publicznych wniosków o udostępnienie informacji publicznej, rozumiemy konieczność zapewnienia przez organy dostępu do informacji publicznej w sposób rzetelny i terminowy, w trybach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa. Wiemy też, kiedy prawo dostępu do takiej informacji nie przysługuje. 

W SDO Legal rozumiemy jaką wartość ma informacja publiczna. Mamy wiedzę jak doradzać i zarządzać obszarem dostępu do takich informacji.

Co robimy w ramach usługi?

  • Wspieramy jednostki sektora finansów publicznych w kwestiach związanych z udostępnianiem oraz odmową udostępnienia informacji publicznych,
  • doradzamy w zakresie oceny czy żądana informacja stanowi informację publiczną lub informację przetworzoną,
  • konsultujemy tryb udostępniania informacji publicznej,
  • reprezentujemy jednostki sektora finansów publicznych w postępowaniach administracyjnych i sądowych w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

13 czerwca 2023

„Limit czasowy” na orzeczenie nieważności decyzji administracyjnej

Sektor publiczny

10 lipca 2022

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniu publicznym o utrzymanie zieleni

Sektor publiczny
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg