<< Sektor publiczny

Bieżąca obsługa prawna jednostek sektora. Obsługa wewnętrznych organów

Współpraca oraz doradztwo prawne dotyczą również obszaru szczególnego, jakim jest sektor publiczny. Bieżąca obsługa prawna jednostek sektora, obejmuje obsługę wewnętrznych organów w tym pomoc z zakresie tworzenia wewnętrznych aktów stanowiących i wykonawczych jak zarządzenia czy uchwały.

Doradzamy w postępowaniach administracyjnych, reprezentujemy w postępowaniach sądowych i administracyjnych, uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami, przygotowujemy oraz opiniujemy umowy i dokumenty. W ramach bieżącej, podstawowej obsługi prawnej instytucji publicznych zapewniane jest wsparcie zarówno organom wewnętrznym, jak i pracownikom przy rozpoznawaniu konkretnych spraw administracyjnych.

Całościowy charakter oferowanej usługi pozwala na wsparcie jednostek sektora w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, zarówno w kwestiach proceduralnych, jak i materialnoprawnych. Przygotowywanie czy opiniowanie projektów wewnętrznych aktów stanowiących i wykonawczych, umów czy porozumień w ramach bieżącej obsługi prawnej pozwala na skuteczne i efektywne wykonywanie zadań obsługiwanych jednostek. Ma to szczególne znaczenie przy określaniu prawidłowych rozwiązań w związku ze zmianami przepisów prawnych, czy procedur administracyjnych. 

W zależności od potrzeb danej jednostki uczestniczymy z głosem doradczym w przedsięwzięciach inwestycyjnych i organizacyjnych, które wymagają szczególnego zaangażowania i uwagi. Doświadczenie i wiedza naszych prawników bardzo często przekłada się na pozytywne wyniki prowadzonych negocjacji z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami.

W SDO Legal wiemy, jak doradzać podmiotom sektora publicznego. Rozumiemy problemy i potrafimy je rozwiązywać.

Co robimy w ramach usługi?

  • zapewniamy doradztwo prawne w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez obsługiwany podmiot jako organ administracji publicznej,
  • przygotowujemy i opiniujemy projektów wewnętrznych aktów stanowiących i wykonawczych,
  • reprezentujemy jednostki sektora publicznego w postępowaniach sądowych i administracyjnych,
  • uczestniczymy w negocjacjach prowadzonych z partnerami handlowymi oraz innymi podmiotami,
  • przygotowujemy i opiniujemy umowy, projekty decyzji i innych dokumentów,
  • sporządzamy opinie prawne oraz informacje w zakresie stosowania prawa.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

Michał Bednarczyk

radca prawny

Michał Bednarczyk

Ludwik Kołodziński

radca prawny

Ludwik Kołodziński

Marta Pawlicka

radca prawny

Marta Pawlicka

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Katarzyna Kurkierewicz

radca prawny

Katarzyna Kurkierewicz

Wojciech Okrągły

radca prawny

Wojciech Okrągły

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

13 czerwca 2023

„Limit czasowy” na orzeczenie nieważności decyzji administracyjnej

Sektor publiczny

10 lipca 2022

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniu publicznym o utrzymanie zieleni

Sektor publiczny
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg