<< Sektor publiczny

Obsługa prawna i doradztwo w sferze szkolnictwa wyższego i nauki

Od lat doradzamy uczelniom wyższym, zarówno publicznym jak i prywatnym. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają na zaoferowanie szerokiego zakresu obsługi prawnej w różnych obszarach działalności tego sektora.

Od lat doradzamy uczelniom wyższym, zarówno publicznym jak i prywatnym. Nasze doświadczenie i wiedza pozwalają na zaoferowanie szerokiego zakresu obsługi prawnej w różnych obszarach działalności tego sektora.

Bieżąca obsługa prawna uczelni wyższych skupia się na zapewnieniu wsparcia prawnego w zakresie codziennego funkcjonowania uczelni w sferze wewnętrznej oraz w relacjach z organami administracji, studentami, podmiotami sfery cywilnej, gospodarczej, relacji z innymi uczelniami. Oferujemy również kompleksową obsługę procesową z uwzględnieniem procesu windykacji należności, zapewniając profesjonalne wsparcie zarówno na etapie sądowym jak i przedsądowym, mediacjach a w miarę sygnalizowanych przez Klienta potrzeb – zapewniając również uczestnictwo w konsultacjach, rokowaniach, negocjacjach prowadzonych przez jednostkę w celu zawarcia umowy, porozumienia bądź ugody.

Nieustannie zmieniające się warunki prowadzenia działalności przez podmioty szkolnictwa wyższego oraz dynamika procesów gospodarczych wymagają elastycznego podejścia i zrozumienia potrzeby nieustannego rozwoju. W tej sferze oferujemy wsparcie i doradztwo prawne w szczególności w tworzeniu i funkcjonowaniu spółek celowych, procesie komercjalizacji czy podejmowaniu przez uczelnie wyższe działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia pozostaje nasza wiedza i doświadczenie w obszarze RODO, praw autorskich i własności intelektualnej. 

W SDO Legal wiemy jak efektywnie doradzać uczelniom wyższym i jednostkom naukowo-badawczym.

Co robimy w ramach usługi?

  • zapewniamy bieżącą obsługę prawną szkół wyższych,
  • przygotowujemy oraz opiniujemy wewnętrzne akty prawne tj. zarządzenia, uchwały, statuty, regulaminy,
  • doradzamy w zakresie postępowań rekrutacyjnych, pomocy materialnej, tworzenia regulaminów, procedur i innych aktów wewnętrznych szkoły wyższej,
  • zapewniamy doradztwo prawne z zakresu zamówień publicznych,
  • zapewniamy wsparcie i doradztwo w tworzeniu i funkcjonowaniu spółek celowych i procesie komercjalizacji, ochronie know-how i własności intelektualnej,
  • zapewniamy wsparcie prawne władz uczelni w relacjach z pracownikami, związkami zawodowymi i samorządem studenckim,
  • doradzamy w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe na etapie sądowym, przedsądowym, mediacjach w sprawach cywilnych, gospodarczych, administracyjnych i karnych, sądowa i przedsądowa windykacja należności.

Opiekun obszaru:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

Eksperci:

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Katarzyna Jankowska

radca prawny / inspektor ochrony danych

Katarzyna Jankowska

Joanna Szczygieł

radca prawny

Joanna Szczygieł

Case studies

13 czerwca 2023

„Limit czasowy” na orzeczenie nieważności decyzji administracyjnej

Sektor publiczny

10 lipca 2022

Czyn nieuczciwej konkurencji w zamówieniu publicznym o utrzymanie zieleni

Sektor publiczny
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg