<< Private Lawyer – Twój Prawnik

Spadek i sukcesja

Podejmujemy się prowadzenia skomplikowanych spraw spadkowych związanych z dziedziczeniem zarówno ustawowym, jak i testamentowym, obejmujących tematykę nieważności testamentów, jak również kwestie związane z kontynuowaniem działalności gospodarczej, sukcesją oraz działami spadków. Eksperci SDO Legal zapewnią pomoc w problematycznych i skomplikowanych postępowaniach spadkowych, dotyczących wielu planów czasowych, jak również wynikających z nieuporządkowanymi stanami faktycznymi lub prawnymi.

Postępowanie spadkowe jest dwuetapowe i obejmuje postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku oraz postępowanie o dział spadku pomiędzy spadkobiercami. W toku pierwszego z etapów ustala się, czy zmarły pozostawił testament, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym. W ramach działu spadku dokonuje się ustalenia spadku i jego rozliczenia.  

Niezbędne wsparcie w sprawach spadkowych.

Co robimy w ramach usługi?

  • koordynujemy kompletowanie aktów stanu cywilnego, wyjaśnianie stanów faktycznych,
  • sporządzamy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku i odpowiedzi na wnioski, a także pisma w toku postępowania, w tym zastrzeżenia do opinii biegłych sadowych,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych o dział spadku,
  • przygotowujemy testamenty i umowy o dział spadku,
  • opracowujemy opinie prawne dotyczące spraw spadkowych,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach o stwierdzenie nabycia spadku,
  • zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych o dział spadku, udzielamy rekomendacji co do kierunków opinii prywatnych, sporządzamy pisma procesowe i zastrzeżenia do opinii biegłych sądowych,
  • przygotowujemy testamenty i umowy o dział spadku,
  • przygotowujemy dokumenty umożliwiające kontynuowanie działalności gospodarczych przez sukcesorów.

Opiekun obszaru:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Michał Myślicki

adwokat / partner

Eksperci:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

dr Zbigniew Olech

radca prawny / partner zarządzający

dr Zbigniew Olech

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Paweł Tański

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Bartosz Stawarski

radca prawny / doradca restrukturyzacyjny

Bartosz Stawarski

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Klient Indywidualny

Private Lawyer – Twój Prawnik

Pozostałe usługi

Artykuły

21 listopada 2022

Ryzyka związane z rozdzielnością majątkową małżonków

Private Lawyer – Twój Prawnik
Wszystkie

Case studies

25 lipca 2023

Nieważność umowy sprzedaży nieruchomości i oddalenie powództwa o zwrot ceny sprzedaży

Private Lawyer – Twój Prawnik
Wszystkie

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg