20 grudnia 2022

Legal Alert: Dyrektywa Omnibus

Od 1 stycznia 2023 r. wchodzą w życie przepisy implementujące trzy unijne dyrektywy:

  1. dyrektywa Omnibus, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta;
  2. dyrektywa towarowa, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/771 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów, zmieniająca rozporządzenie (UE) 2017/2394 oraz dyrektywę 2009/22/WE i uchylająca dyrektywę 1999/44/WE;
  3. dyrektywa cyfrowa, czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/770 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych.

Zmiany dotyczą w szczególności:

  • zasad informowania o cenach,
  • publikowania opinii o sprzedawanych produktach,
  • zasad reklamacji produktów,
  • rozróżnienia usług cyfrowych oraz treści cyfrowych.

Zapraszamy do lektury informatora przygotowanego przez radcę prawnego Pawła Tańskiego oraz radcę prawnego Klaudię Jakubowską, w którym zamieszczamy krótką informację o zmianach oraz o tym, w jaki sposób można się do nich przygotować.

Aktualności

20 grudnia 2022

Udostępnij:

Autorzy:

Paweł Tański

radca prawny / partner zarządzający

Klaudia Jakubowska

radca prawny

Zobacz również

7 marca 2024

Odpowiedzialność pracownika za wystawianie pustych faktur

Aktualności

25 lipca 2023

Nieważność umowy sprzedaży nieruchomości i oddalenie powództwa o zwrot ceny sprzedaży

Aktualności
Wszystkie z tej kategorii