<< Postępowanie karne

Prywatne akty oskarżenia i reprezentacja pokrzywdzonych

Wiemy jak ważna jest ochrona praw i interesów pokrzywdzonych. Dbamy o to, aby zapewnić możliwie najbardziej adekwatne zadośćuczynienie i rekompensatę dla poszkodowanego oraz adekwatną karę dla sprawcy. Reprezentując Klientów podejmujemy wszelkie niezbędne działania mające na celu ochronę praw majątkowych i niemajątkowych w postępowaniach karnych.

Udział SDO Legal na etapie dochodzenia lub śledztwa zapewnia rzetelne zbieranie dowodów w sprawie. Często nakierowujemy osoby prowadzące postępowanie składając odpowiednie wnioski dowodowe. Jest to szczególnie ważne przy przestępstwa gospodarczych i urzędniczych, ale także w przypadku innego rodzaju przestępstw. W przypadku odmowy wszczęcia postępowania lub umorzenia postępowania, SDO Legal pomaga skutecznie zaskarżać takie decyzje procesowe i reprezentuje pokrzywdzonego przed sądem.

Wspieramy Klientów w uzyskaniu nawiązki lub naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem. Rzetelność zbierania dowodów w sprawie jest kluczowa dla prowadzenia sprawy w efektywny sposób, dlatego tak istotny może być specjalistów SDO w postępowaniu już na etapie dochodzenia lub śledztwa.

Bronimy interesów pokrzywdzonych również w przypadku odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania, w pierwszej kolejności poprzez zaskarżenie postanowienia, a następnie poprzez profesjonalną reprezentację w postępowaniu sądowym. 

Pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem.

Co robimy w ramach usługi?

  • reprezentujemy pokrzywdzonych w ramach postępowania przygotowawczego,
  • reprezentujemy oskarżycieli posiłkowych w postępowaniach sądowych,
  • przygotowujemy zażalenia na postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania lub umorzeniu postępowania,
  • składamy wnioski o zadośćuczynienie i naprawienie szkody.

Opiekun obszaru:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Michał Myślicki

adwokat / partner

Eksperci:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Kamil Kaźmierczak

radca prawny

Kamil Kaźmierczak

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg