<< Postępowanie karne

Obrona przy przestępstwach gospodarczych i w sprawach karnoskarbowych

Lata doświadczenia SDO Legal w sprawach przestępstw gospodarczych, urzędniczych oraz karno-skarbowych zaowocowało powstaniem unikalnego know-how w zakresie obsługi przedsiębiorców oraz podmiotów publicznych. oraz w zakresie ładu korporacyjnego w połączeniem z doświadczeniem w sprawach karnych umożliwia skuteczne reprezentowanie klientów w sprawach przestępstw gospodarczych i sprawach karno-skarbowe.

Przestępstwa białych kołnierzyków odbiegają w powszechnym przekonaniu postrzegane jak „zwykłe” przestępstwa. Zwykle przy tego rodzaju sprawach nie ma stereotypowo rozumianej ofiary, na przykład nikt nie doznał uszczerbku na zdrowiu. Jednak przestępstwa gospodarcze ze względu na to jakie skutki wywołują w obrocie gospodarczym, w tym poprzez uszczuplenie należności publicznych są ścigane przez aparat państwowy ze szczególną bezwzględnością przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków.

W SDO Legal wiemy w jaki sposób prowadzone są tego rodzaju postępowania. Mogą one być kierowane są nawet przeciwko osobom, które nie miały świadomości swojego udziału w przestępstwie. Reprezentując Klientów w tego rodzaju postępowaniach wiemy jakie wnioski dowodowe składać, kiedy to uczynić, a także kiedy lepiej odmówić składania wyjaśnień.

Wsparcie w tego rodzaju sprawach kierujemy przede wszystkim do osób reprezentujących podmioty gospodarcze np. członków zarządu oraz wyższego kierownictwa: menedżerów, dyrektorów zarządzających, księgowych oraz prokurentów. Te osoby są najczęściej narażone na zarzuty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Przestępstwa „białych kołnierzyków” – pomoc prawna dla menadżerów, dyrektorów i księgowych.

Co robimy w ramach usługi?

  • przygotowujemy opinie prawne dotyczące ryzyk karnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  • prowadzimy obronę w postępowaniach karno-skarbowych,
  • reprezentujemy w dochodzeniach i śledztwach dotyczących przestępstw gospodarczych,
  • prowadzimy obronę oskarżonych w postępowaniach sądowych dotyczących przestępstw gospodarczych.

Opiekun obszaru:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Kontakt:

Skontaktuj się ze mną

Michał Myślicki

adwokat / partner

Eksperci:

Michał Myślicki

adwokat / partner

Michał Myślicki

dr Bartosz Dąbrowski

radca prawny / partner zarządzający / doradca restrukturyzacyjny / mediator sądowy

dr Bartosz Dąbrowski

Przemysław Ślozowski

adwokat

Przemysław Ślozowski

Patryk Zasuwik

adwokat

Patryk Zasuwik

Klient Indywidualny

Postępowanie karne

Pozostałe usługi

Skontaktuj się z nami

SDO Legal
Dąbrowski Olech Tański Myślicki Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

ul. Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin

ul. ppor. E. Łopuskiego 23 pok. 205
78-100 Kołobrzeg