Paulina Ruta

aplikant adwokacki

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Swoją pracę magisterską napisała w Katedrze Prawa Cywilnego i Handlowego pod nadzorem promotora prof. dra hab. Bronisława Ziemianina.

Aplikant adwokacki III roku przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Szczecinie.

Przed podjęciem współpracy z Kancelarią SDO Legal, 7 letnie doświadczenie zdobywała w kilku szczecińskich kancelariach adwokackich oraz adwokacko – radcowskich. Posiada doświadczenie w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu czynów niedozwolonych i o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. Nadto specjalizuje się w obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz finansów publicznych.

Współpracę z Kancelarią SDO Legal rozpoczęła w 2022 r.

W Kancelarii zajmuje się problematyką postępowań cywilnych, w tym z zakresu prawa rodzinnego, spadkowego oraz postępowań karnych, reprezentując Klienta przed Sądem I i II instancji. Posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu pism inicjujących postępowanie, pism procesowych oraz środków zaskarżenia.

W kręgu jej zainteresowań zawodowych znajduje się prawo rodzinne, gospodarcze oraz prawo karne.

Moje artykuły

21 listopada 2022

Ryzyka związane z rozdzielnością majątkową małżonków

Private Lawyer – Twój Prawnik
Wszystkie