Akceptuję

Niektóre obszary serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta - glosa

Zapraszamy do zapoznania się z ekspercką publikacją adwokata Patryka Zasuwika, która ukazała się w prestiżowym czasopiśmie „Monitor Prawniczy”, stanowiącą analizę kwestii odpowiedzialności organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu i prawnych podstaw dochodzenia roszczeń z tego tytułu.

Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkodę niemajątkową klienta w postaci tzw. zmarnowanego urlopu

MoP

Nowelizacja ustawy o VAT- ryzyko dla pełnomocnika

Ekspert radzi: Nowelizacja ustawy o VAT- ryzyko dla pełnomocnika

bartosz dabrowski

dr Bartosz Dąbrowski

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wraz z Nowym Rokiem weszła w życie rewolucyjna zmiana ustawy o podatku od towarów i usług. Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe podmiotu rozpoczynającego działalność gospodarczą rozszerzono na pełnomocnika tego podmiotu. Zgodnie z art. 96 ust. 4b wspomnianej ustawy, pełnomocnik odpowiadać ma solidarnie wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego.

Powyższa regulacja nie dotyczy sytuacji, gdy zaległość podatkowa nie była związana z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, celem wprowadzenia omawianego przepisu jest sankcjonowanie rejestracji podatników z zamiarem dokonywania nadużyć. Jednak często pełnomocnik nie ma realnej wiedzy na temat celu powołania danego podmiotu, nie ma też wpływu na jego sprzedaż podmiotowi trzeciemu, czy niezgodne z prawem działania.

Nowa regulacja skutkować będzie zapewne wzrostem liczby dokumentów rejestracyjnych składanych samodzielnie przez „nowych” podatników, bez udziału pełnomocnika.

Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ekspert radzi: Dopuszczalność zobowiązania prokurenta do współdziałania z członkiem zarządu

zbigniew olech

dr Zbigniew Olech

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Prokura jest pełnomocnictwem cieszącym się dużą popularnością wśród profesjonalnych, aktywnych gospodarczo podmiotów. Umożliwia ona przede wszystkim sprawne działanie przedsiębiorców, wyłączając konieczność każdorazowego uczestniczenia mocodawcy - czy to osobiście, czy też przez jego organy lub przedstawicieli ustawowych - przy dokonywaniu określonych czynności.

Zgodnie z art. 109(4) § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, „prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie”. Przedsiębiorca może zatem powołać kilku prokurentów. Może on udzielić im prokury oddzielnie tak, by każdy z nich miał prawo do samodzielnego działania, ale ma też możliwość zastrzeżenia łączności, tzn. zobowiązania jednego bądź wszystkich ustanowionych przez siebie prokurentów do współdziałania przy dokonywaniu w jego imieniu czynności.

Praktyce znana jest również tzw. prokura mieszana. Polega ona na ustanowieniu prokury z jednoczesnym zastrzeżeniem, że prokurent jest uprawniony do działania jedynie łącznie z inną osobą, przy czym osoba ta nie pełni funkcji prokurenta. Jest nią np. wspólnik spółki osobowej, czy też członek zarządu spółki kapitałowej. Dotychczas prokura mieszana nie została jednak unormowana. Pierwotnie jej koncepcja zrodziła się w orzecznictwie (uchwała SN z dnia 27 kwietnia 2001 r., III CZP 6/01, OSNC 2001, nr 10, poz. 148). W doktrynie instytucja ta miała zarówno swoich zwolenników jak i przeciwników. W 2015 roku Sąd Najwyższy uznał za niedopuszczalne wpisanie w Krajowym Rejestrze Sądowym prokury, zgodnie z którą prokurent będzie zobowiązany do łącznego działania z członkiem zarządu (uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 roku, III CZP 34/14). Możliwość udzielenia prokury mieszanej budziła w związku z tym liczne wątpliwości.

Ostatecznie ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców w art. 109(4) Kodeksu cywilnego po § 1 dodano § 1(1), zgodnie z którym „prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej”. Od dnia wejścia w życie ww. ustawy, tj. od dnia 1 stycznia 2017 r. nie ma już wątpliwości w zakresie dopuszczalności reprezentowania przedsiębiorców przez prokurentów w wariancie mieszanym.

 

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki - Mies van der Rohe Award

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu - inwestycja obsługiwana przez Kancelarię  Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

znalazło się wśród nominowanych polskich obiektów do nagrody Mies van der Rohe.

Sala Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki znalazła się w gronie 10 polskich budynków walczących o nagrodę Mies van der Rohe Award, nazywanej również architektonicznym Oscarem.

jordanki

Źródło: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki | Facebook

Zaprojektowana przez Hiszpana Fernanda Menisa połamana bryła gmachu w efektowny sposób łączy różne style. Jest tu nieco autorskich odniesień do typowego dla Torunia ceglanego gotyku, ale też sporo inspiracji naturą. W niesamowitych wnętrzach kryją się dwie sale koncertowe, scena plenerowa i zaplecze konferencyjne.

Spośród zgłoszonych budynków jury wybrało 356 propozycji z 260 miast europejskich krajów. W kolejnym etapie konkursu wyłonionych zostanie 40 obiektów, a spośród nich pięciu finalistów. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju.

Życzymy powodzenia!

Zasiedzenie służebności przesyłu a roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu

Ekspert radzi: Zasiedzenie służebności przesyłu a roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z gruntu

maciej skotarczak

dr Maciej Skotarczak

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dopuszczalność dochodzenia wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez osobę, której nieruchomość została wskutek zasiedzenia obciążona służebnością odpowiadającą treści służebności przesyłu była niejednokrotnie przedmiotem rozważań doktryny i judykatury. Zagadnienie to jest sporne.

Dotychczas w orzecznictwie i piśmiennictwie po części przyjmowano, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy jest niezależne od samego roszczenia windykacyjnego i jest samodzielnym przedmiotem obrotu, a co za tym idzie, brak możliwości dochodzenia roszczenia windykacyjnego nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń uzupełniających (uzasadnienie uchwały 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 26 maja 2006 r., sygn. akt III CZP 19/06, OSNC 2006/12/195). (Pogląd ten odnosi się wprawdzie do roszczenia windykacyjnego, ale to nie powinno mieć decydującego znaczenia. W analizowanym tu przypadku nie ma różnicy pomiędzy sytuacją zasiedzenia prawa własności nieruchomości a sytuacją zasiedzenia prawa korzystania z niej w zakresie odpowiadającym treści służebność przesyłu.) W orzecznictwie zajmowano również odmienne stanowisko od zaprezentowanego powyżej, podnosząc, że funkcja zasiedzenia sprzeciwia się przyznaniu byłemu właścicielowi roszczeń, u których podstaw leży prawo własności, w tym roszczeń o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy.

W ostatnim orzeczeniu dotyczącym omawianej kwestii Sąd Najwyższy uznał, że właścicielowi nieruchomości obciążonej wskutek zasiedzenia służebnością przesyłu nie przysługuje roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z tej nieruchomości za okres poprzedzający datę zasiedzenia (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r., sygn. akt III CZP 77/16; http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=842&ListName=Zagadnienia_prawne).

Uchwała Sądu Najwyższego z jednej strony potwierdza jedno z szeroko prezentowanych dotychczas stanowisk, z drugiej jednak strony budzi liczne wątpliwości i dyskusje.

Życzenia Świąteczne

kartka sdo

Spółka cywilna podatnikiem akcyzy

Ekspert radzi: Spółka cywilna podatnikiem akcyzy

michal myslicki

Michał Myślicki

Partner / adwokat

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr tel.: 600 458 078

W dzisiejszej odsłonie cyklu Ekspert radzi chcielibyśmy przedstawić Państwu rewolucyjne orzeczenie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 14.12.2015r (I GPS 1/15).

Z powyższej uchwały wynika, że to spółka cywilna, a nie jej wspólnicy, jest podatnikiem akcyzy. Dlatego wszelkie decyzje Fiskusa dotyczące tego podatku powinny być kierowane właśnie na spółkę.

Powyższe rozstrzygnięcie może dziwić, gdyż w świetle uregulowań prawa cywilnego i handlowego, spółka cywilna nie ma osobowości prawnej. Podmiotami wszelkich praw i obowiązków są jej wspólnicy. To oni są przedsiębiorcami, nabywają prawa i zaciągają zobowiązania, które wchodzą w skład majątku stanowiącego współwłasność łączną. Wedle NSA, podmiotowość prawną spółki cywilnej należy oceniać na gruncie ustawy podatkowej, a nie kodeksu cywilnego. Ponadto, dla celów identyfikacji podatkowej spółka cywilna uzyskuje odrębny numer identyfikacji podatkowej (NIP). Także na gruncie Ustawy o rachunkowości spółce cywilnej została przyznana podmiotowość prawna.

Warto zauważyć, że wcześniejsze orzecznictwo skłaniało się ku tezie, że to wspólnicy spółki cywilnej są podatnikami podatku akcyzowego.

Link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/8A2D08BD8D.

Kto zapłaci składki za menedżera?

Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ekspert radzi: Kto zapłaci składki za menedżera?

zbigniew olech

dr Zbigniew Olech

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ubezpieczenie członków zarządów budzi liczne kontrowersje. Tym tematem postanowił zająć się Sąd Najwyższy w powiększonym składzie. Efektem tych prac jest uchwała III UZP 2/15 (http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=581&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2015).

Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku, gdy członek zarządu spółki akcyjnej zawarł ze spółką umowę o świadczenie usług w zakresie zarządzania w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej, to tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym jest właśnie ten kontrakt menedżerski (umowa o świadczenie usług w zakresie zarządzania).

W konsekwencji, spółka- jako płatnik składek- jest obowiązana do odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne członka zarządu (podstawą opodatkowania będzie wysokość wynagrodzenia wynikająca z kontraktu menadżerskiego). Członek zarządu- w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej- będzie płacił składki na ubezpieczenie społeczne dodatkowo.

Warto zauważyć, że Sąd Najwyższy nadał przedmiotowej uchwale moc zasady prawnej i zastrzegł, że przedstawiona w niej wykładnia wiąże od dnia podjęcia uchwały, tj. 17 czerwca 2015 r.

 

 

 

dr Bartosz Dąbrowski Przewodniczącym Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie

bartosz dabrowski

 

Z przyjemnością informujemy, iż partner zarządzający Kancelarii - radca prawny dr Bartosz Dąbrowski został Przewodniczącym Ośrodka Mediacji przy OIRP w Szczecinie. Serdecznie gratulujemy!

http://oirp.szczecin.pl/inicjatywy/osrodek-mediacji/

 

 

bd mediacja1s bd mediacja2s

Runmageddon Poznań 2017

Zespół Kancelarii SDO na bieżąco angażuje się w sportowe zmagania - nawet te najtrudniejsze

 

runmageddon

:)

Z przyjemnością informujemy, że partner Kancelarii - adwokat Michał Myślicki oraz radca prawny Michał Birula z powodzeniem ukończyli morderczy Runmageddon!

 

 

 

ProInvestors - Fotorelacja

pi logo

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z konferencji ProInvestors - Pogromcy Mitów.

dsc03052 dsc03054
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073  dsc03084
 dsc03073 

Litigating European Union Law

union law

Rozwijamy się dla Was :) Partner Zarządzający SDO - radca prawny Zbigniew Olech wziął udział w organizowanym przez ERA (Europäische Rechtsakademie) sympozjum poświęconym systemu sądowemu Unii Europejskiej.

zo union 1

 

zo union 2

 

PROINVESTORS - konferencja Pogromcy Mitów - już jutro!

To już ostatnia chwila by wziąć udział w konferencji Pro Investors - Pogromcy Mitów, współorganizowaną przez Kancelarię SDO. Podczas konferencji obalane będą mity związane z prowadzeniem działalności w Specjanych Strefach Ekonomicznych.

A już teraz piszą o nas w mediach: TVP 3 - Szczecin: POGROMCY MITÓWPOGROMCY MITÓW

 

pi org

 

44. Bieg Transgraniczny „Doliną Dolnej Odry”

Partner Zarządzający SDO - radca prawny Maciej Skotarczak wziął udział w 44. Biegu Transgranicznym „Doliną Dolnej Odry” Gryfino - Gartz. Startując z gryfińskiego nabrzeża z metą w Gartz (10,9 km) uzyskał czas 00:40:02. Tym samym zajął 57 miejsce w klasyfikacji generalnej na 312 startujących a 16 miejsce w kategorii wiekowej M40.

Serdecznie gratulujemy!

 

bieg transgraniczny

 

Porozumienie samorządowe a pomoc rzeczowa

Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ekspert radzi: Porozumienie samorządowe a pomoc rzeczowa

maciej skotarczak

dr Maciej Skotarczak

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dzisiejszej odsłonie cyklu Ekspert radzi... chcielibyśmy pochylić się nad problematyką wyboru właściwej formy współdziałania samorządów.

W wyroku z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt IIGSK 1520/14 (link do orzeczenia: http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/2BD9F10B0E), Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że zadanie inwestycyjne w postaci opracowania projektu i budowy chodnika przy drodze powiatowej przez gminę nie rodzi wymogu zawarcia porozumienia między tymi jednostkami samorządu, lecz stanowi formę pomocy rzeczowej.

Co powyższe rozstrzygnięcie oznacza w praktyce? Współdziałanie dwóch jednostek samorządu terytorialnego, którego celem nie jest generalne przejęcie od jednego podmiotu zadań związanych z daną inwestycją, stanowiące jedynie jednostkową pomoc na realizację określonego zadania inwestycyjnego o charakterze publicznym, stanowi formę pomocy rzeczowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym. Tym samym, przekazanie zadania dochodzi do skutku w formie czynności cywilnoprawnej i nie jest wymagane zawarcie porozumienia samorządowego.

 

 

 

 

III NOWOGARDZKI BIEG ULICZNY TOYOTY

Nasza koleżanka Małgorzata Ostapowicz ukończyła III NOWOGARDZKI BIEG ULICZNY TOYOTY zajmując 3 miejsce w kategorii wiekowej K20.

SERDECZNIE GRATULUJEMY!!!

Na zdjęciu Gosia odbiera nagrodę z rąk p. Ewy Durskiej - mistrzyni paraolimpijskiej w pchnięciu kulą.

mo k20 1

mo k20 2

 

Bieg na K2

W weekend miała miejsce kolejna impreza biegowa w której braliśmy udział. W VI edycji Biegu na K2 wzięli udział:

  MscKat Kateg 1-między Podbieg Netto Km/h
Zbigniew Olech - Partner Zarządzający SDO 97e OpenM 46:22 1:00 47:21 10,912
Michał Myślicki - Partner SDO 159e OpenM 49:23 0:52 50:14 10,285
Małgorzata Ostapowicz - aplikant adwokacki 46e OpenK 55:41 1:35 57:16 9,022

 

k2 mm 1 k2 mm 2
k2 mo

Inwestor nie zapłaci podwykonawcy, gdy wykonawca odstąpił od umowy o roboty budowlane

Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ekspert radzi: Inwestor nie zapłaci podwykonawcy, gdy wykonawca odstąpił od umowy o roboty budowlane

bartosz dabrowski

dr Bartosz Dąbrowski

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakiś czas temu w naszym cyklu Ekspert radzi poruszaliśmy kwestię solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy względem podwykonawców. Dziś pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zagadnienie związane z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane przez generalnego wykonawcę.

W doktrynie można było wyróżnić zróżnicowane poglądy na ten temat. Wedle pierwszego z nich, inwestor na podstawie art. 647¹§5 k.c. jest bezwzględnie odpowiedzialny za dług względem podwykonawcy. Bez znaczenia są dalsze losy umowy zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą. Odpowiedzialność inwestora ma charakter samoistny i nie jest uzależniona od zobowiązania wykonawcy.  Drugi z poglądów stanowi o tym, że odpowiedzialność inwestora oparta jest na łączącej wykonawcę z podwykonawcą umowie. Inwestor gwarantuje zapłatę wynagrodzenia tylko w takim stopniu i zakresie, w jakim powinien to uczynić wykonawca.

Wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 45/15 (link do orzeczenia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2045-15.pdf) wskazano, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647¹§5 k.c. Tym samym, wygaśnięcie takiej umowy ze skutkiem wstecznym, prowadzi także do wygaśnięcia odpowiedzialności inwestora, gdyż dług przestaje istnieć.

Jakiś czas temu w naszym cyklu Ekspert radzi poruszaliśmy kwestię solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy względem podwykonawców. Dziś pragniemy zwrócić Państwa uwagę na zagadnienie związane z odstąpieniem od umowy o roboty budowlane przez generalnego wykonawcę.

W doktrynie można było wyróżnić zróżnicowane poglądy na ten temat. Wedle pierwszego z nich, inwestor na podstawie art. 647¹§5 k.c. jest bezwzględnie odpowiedzialny za dług względem podwykonawcy. Bez znaczenia są dalsze losy umowy zawartej pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą. Odpowiedzialność inwestora ma charakter samoistny i nie jest uzależniona od zobowiązania wykonawcy.  Drugi z poglądów stanowi o tym, że odpowiedzialność inwestora oparta jest na łączącej wykonawcę z podwykonawcą umowie. Inwestor gwarantuje zapłatę wynagrodzenia tylko w takim stopniu i zakresie, w jakim powinien to uczynić wykonawca.

Wątpliwości rozwiał Sąd Najwyższy. W uchwale z dnia 10 lipca 2015 r., III CZP 45/15 (link do orzeczenia: http://www.sn.pl/sites/orzecznictwo/Orzeczenia3/III%20CZP%2045-15.pdf) wskazano, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, inwestor nie ponosi odpowiedzialności na podstawie art. 647¹§5 k.c. Tym samym, wygaśnięcie takiej umowy ze skutkiem wstecznym, prowadzi także do wygaśnięcia odpowiedzialności inwestora, gdyż dług przestaje istnieć.

Nowe formularze w postępowaniu uproszczonym

michal myslicki

Michał Myślicki

Partner / adwokat

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
nr tel.: 600 458 078

Jak wynika z treści art. 125 § 2 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego,  w niektórych sprawach pisma procesowe wnosi się na urzędowych formularzach. Od 26 sierpnia 2016 r., w wyniku zmiany rozporządzenia w sprawie określania wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy pism procesowych, obowiązują nowe wzory formularza pozwu, formularza DS (dane stron) oraz formularza pozwu wzajemnego.

Od 26 sierpnia 2016 r. w formularzu pozwu w polu przeznaczonym na wskazanie strony powodowej – zgodnie z wymaganiami art. 126 § 2 kpc - należy oprócz adresu (siedziby) podać również  nr PESEL, NIP lub KRS powoda.

Nowy wzór uwzględnia także zmiany, jakie pojawiły się w zakresie odsetek i daje możliwość wyboru pomiędzy odsetkami ustawowymi, ustawowymi za opóźnienie, ustawowymi za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz umownymi.

W nowym formularzu pozwu przewidziano również miejsce na wpisanie danych wymaganych treścią art. 187 § 1 pkt 3 kpc, zawierających informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia.

Analogiczne zmiany wprowadzono w formularzu pozwu wzajemnego oraz w formularzu DS (dane stron), przy czym w przypadku tego ostatniego zmiana dotyczy jedynie obowiązku podania informacji o  numerach identyfikacyjnych.

Wzory nowych formularzy dostępne są na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

 

Marsz-o-bieg dla Hospicjum 2016

 

PROINVESTORS - konferencja Pogromcy Mitów

Z przyjemnością informujemy, że 20 października 2016 r. w Service Inter-Lab - Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług przy Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego odbędzie się konferencja Pogromcy mitów – specjalna strefa ekonomiczna nie tylko dla dużych i zagranicznych.

Konferencja jest współorganizowana przez Kancelarię  Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów.

proinvestor organizatorzy

Jednym z prelegentów będzie Partner Zarządzający SDO, radca prawny Bartosz Dąbrowski, specjalista prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obrotu międzynarodowego, prawa ochrony środowiska i prawa energetycznego, który zaprezentuje temat Pole minowe procedur prawnych, a zwolnienia podatkowe w strefie to fikcja.

Więcej szczegółów na stronie konferencji: proinvestors.pl.

 

 

NET MARINE - DZIĘKUJEMY :)

Bardzo dziękujemy za życzenia jakie złożył nam klient Kancelarii

 

Zbiegło się to z naszym wspólnym sukcesem: wyrokiem Sądu zasądzającym łącznie z odsetkami kwotę ponad 1.000.000 złotych na rzecz naszego Klienta.

BARDZO DZIĘKUJEMY ZA DOTYCHCZASOWĄ WSPÓŁPRACĘ

I OKAZANE ZAUFANIE

tort nm nm

Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki - NOWY CUD POLSKI

Z przyjemnością informujemy, że Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki w Toruniu - inwestycja obsługiwana przez Kancelarię  Skotarczak Dąbrowski Olech i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

zajęło 4. miejsce w konkursie na Nowy Cud Polski

w ramach 6 edycji plebiscytu organizowanego przez National Geographic Traveler.

jordanki

Źródło: Centrum Kulturalno-Kongresowe Jordanki | Facebook

Na stronie konkursu wskazano, iż obok tego budynku trudno przejść obojętnie: zaprojektowana przez Hiszpana Fernanda Menisa połamana bryła gmachu w efektowny sposób łączy różne style. Jest tu nieco autorskich odniesień do typowego dla Torunia ceglanego gotyku, ale też sporo inspiracji naturą. W niesamowitych wnętrzach kryją się dwie sale koncertowe, scena plenerowa i zaplecze konferencyjne.

Serdecznie gratulujemy!

 

Praca na rzecz holdingu nie jest pracą na rzecz pracodawcy?

Niniejszym artykułem kontynuujemy cykl tematów poświęconych analizie wpływu rozstrzygnięć zawartych w orzeczeniach na praktykę stosowania prawa. Co tydzień w formie krótkiego artykułu omawiany będzie wybrany problem praktyczny, istotny z punktu widzenia inwestycji realizowanych przez naszych Klientów.

Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek pytania związane z poruszaną problematyką zaprszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Ekspert radzi: Praca na rzecz holdingu nie jest pracą na rzecz pracodawcy?

zbigniew olech

dr Zbigniew Olech

Partner zarządzający Kancelarii / radca prawny

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W czasach coraz bardziej rozbudowanych struktur korporacyjnych, pojęcie Pracodawcy nie jest już tak oczywiste jak jeszcze kilkanaście lat temu. Odpowiedź na pytanie, czy za pracodawcę można uznać tylko pojedynczą jednostkę organizacyjną- osobę prawną, czy też pojęcie pracodawcy powinno obejmować szersze struktury, takie jak grupy kapitałowe czy holdingi spółek, może przyprawić o ból głowy. Zagadnienie to rozpatrywał w ostatnim czasie Sąd Najwyższy.

W uchwale z dnia 16 czerwca 2016 r., III UZP 6/16 (link do orzeczenia: http://www.sn.pl/orzecznictwo/SitePages/Najnowsze_orzeczenia.aspx?ItemID=791&ListName=Zagadnienia_prawne) Sąd Najwyższy stwierdził, że ani grupa kapitałowa ani holding nie mogą być uznane za Pracodawcę w rozumieniu art. 8 ust. 2a Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Zdaniem Sądu Najwyższego, zgodnie z brzmieniem art. 3 Kodeksu pracy - za pracodawcę można uznać jedynie konkretną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną. Polskiemu prawu nie jest znane pojęcie pracodawcy zbiorowego , a więc tylko jedna osoba prawna może zostać uznana za pracodawcę i płatnika składek. Rozszerzenie rozumienia pojęcia pracodawcy na struktury typu holdingowego mogłoby prowadzić do problemów, min. ze względu na nieokreśloną w przepisach reprezentację takich struktur kapitałowych.

 

 

37. PKO Półmaraton Szczecin - Wyniki

W niedzielę partnerzy oraz pracownicy SDO pobiegli w 37. PKO Półmaratonie Szczecin

Poniżej przedstawiamy nieoficjalne jeszcze wyniki:

2313 | SKOTARCZAK Maciej | 1974 (M-40) | SDO (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:29:35.48 00:26:58 26:58 05:23 11.12 00:29:14 1081 957 222 01:53:46
10 km 09:57:23.93 00:54:46 27:48 05:28 10.96 00:57:02 1064 948 225 01:55:32
15 km 10:28:42.54 01:26:05 31:19 05:44 10.45 01:28:21 994 880 210 02:01:04
20 km 11:00:11.70 01:57:34 31:29 05:52 10.21 01:59:50 1125 989 247 02:04:00
meta 11:06:04.89 02:03:27 05:53 05:51 10.25 02:05:43 1110 978 242  

 

2098 | OLECH Zbigniew | 1978 (M-30) | SDO (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:29:58.19 00:27:21 27:21 05:28 10.97 00:29:37 1116 987 410 01:55:24
10 km 09:57:39.19 00:55:02 27:41 05:30 10.90 00:57:18 1086 966 394 01:56:06
15 km 10:27:20.65 01:24:43 29:41 05:38 10.62 01:26:59 924 821 344 01:59:09
20 km 10:54:45.80 01:52:08 27:25 05:36 10.70 01:54:24 875 793 327 01:58:17
meta 11:00:51.27 01:58:14 06:06 05:36 10.71 02:00:30 860 780 327  

 

1903 | MYŚLICKI Michał | 1980 (M-30) | SDO (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:29:58.99 00:27:20 27:20 05:28 10.98 00:29:37 1120 991 409 01:55:19
10 km 09:57:42.01 00:55:04 27:44 05:30 10.90 00:57:21 1091 970 397 01:56:10
15 km 10:27:11.75 01:24:33 29:29 05:38 10.64 01:26:50 919 818 338 01:58:55
20 km 10:56:12.14 01:53:34 29:01 05:40 10.57 01:55:51 945 850 360 01:59:47
meta 11:01:38.44 01:59:00 05:26 05:38 10.64 02:01:17 898 814 348  

 

1893 |OSTAPOWICZ Małgorzata | 1988 (K-20) | SDO (POL)
Nazwa Czas rzecz. Czas netto Różnica Min/km Km/h Czas brutto Msc
open
Msc
płeć
Msc
kateg
Tempo
5 km 09:30:13.91 00:27:59 27:59 05:35 10.72 00:29:52 1147 139 38 01:58:04
10 km 09:58:54.87 00:56:40 28:41 05:40 10.59 00:58:33 1175 142 41 01:59:32
15 km 10:30:25.12 01:28:11 31:31 05:52 10.21 01:30:04 1102 146 45 02:04:01
20 km 11:01:47.55 01:59:33 31:22 05:58 10.04 02:01:26 1185 153 46 02:06:06
meta 11:08:07.71 02:05:53 06:20 05:58 10.06 02:07:46 1201 158 47  

Gratulujemy sukcesu i widzimy się na III Edycji Marsz-o-biegu, 17 września

Menu

SDO i Partnerzy, Spółka Partnerska Radców Prawnych i Adwokatów

Adres: Narutowicza 12 (I piętro)
70-240 Szczecin
tel.: +48 91 421 09 40
Fax +48 91 487 39 56
info@sdo.com.pl